Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podsumowujemy trzy lata projektu Transform4Europe!

02.11.2023 - 15:51 aktualizacja 03.11.2023 - 14:32
Redakcja: OO

W 2020 roku siedem uczelni europejskich połączyło siły, aby wspólnie prowadzić badania naukowe oraz kształcić młodych ludzi. Pracownicy, doktoranci i studenci podjęli wyzwanie, by zadbać o przyszłość swoich regionów, a przez to poszczególnych krajów i całej Europy.

Trzy wyjątkowe lata

W początkowym etapie projektu mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami, jakie stawiała przed nami pandemia koronawirusa. Ze względu na ograniczoną mobilność spotkania odbywały się zdalnie. Nie przeszkodziło nam to jednak w zacieśnianiu współpracy i planowaniu działań. Dążyliśmy do tego, by stworzyć wspólny wielojęzyczny kampus. W ciągu ostatnich trzech lat cel ten realizowało siedem uczelni: Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy – lider konsorcjum), Uniwersytet w Alicante (Hiszpania), Estońska Akademia Sztuki w Tallinie (Estonia), Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria), Uniwersytet w Trieście (Włochy) i Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa).

Trzy lata to liczne spotkania, wizyty w uczelniach partnerskich, a także wspólne inicjatywy, m.in. T4EU Weeks, Festiwale Kultury Europejskiej i Open Dual Lectures. Organizowaliśmy konferencje dla doktorantów, kursy dla studentów na poziomie licencjackim oraz szkolenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych w ramach cyklu Professional Development Training. Dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu Horyzont 2020 realizowaliśmy projekt T4ERI, którego celem jest współpraca w zakresie badań i innowacji, promocja młodych talentów oraz opracowanie wspólnej strategii Science4All.

Wszystkich członków wspólnoty naszego sojuszu symbolicznie połączył hymn T4EU. Wyjątkowy utwór skomponował dr Adrian Robak, prof. UŚ, natomiast wiersz Spiritus movens napisała dr Joanna Soćko. Sam tekst jest w języku angielskim, ale pojawia się w nim słowo „pytanie” w językach wszystkich krajów sojuszu.

Materiał filmowy

Projekt T4EU można także podsumować liczbowo. Prezentujemy najważniejsze dane z trzech ostatnich lat:

  • 780 osób, które skorzystały z mobilności,
  • 9 zorganizowanych T4EU Weeks,
  • 52 kursy w ramach Bachelor Tracks,
  • 12 studentów w Student Council,
  • 66 wspólnych inicjatyw,
  • 12 spotkań w ramach cyklu Open Dual Lecture,
  • 8 dokumentów opisujących strategię sojuszu,
  • 15 rodzajów gadżetów, które przygotowaliśmy.

grafika podsumowująca trzyletni projekt Transform4Europe

Grafika podsumowująca trzyletni projekt Transform4Europe

Coś się kończy, coś się zaczyna

To jednak nie koniec naszego projektu. Przed nami kolejna odsłona, tym razem w czteroletniej perspektywie. Sojusz T4EU otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej na dalszą działalność. W drugiej fazie przedsięwzięcia dołączą do nas trzy uczelnie: Katolicki Uniwersytet Portugalii w Lizbonie, Uniwersytet Primorska w Koprze (Słowenia) oraz Uniwersytet im. Jeana Monneta w Saint-Étienne (Francja). Będziemy również współpracować z Państwowym Uniwersytetem w Mariupolu (Ukraina) – strategicznym partnerem stowarzyszonym.

Już teraz w uczelniach partnerskich organizowane są pierwsze spotkania kick-off, podczas których omawiana jest współpraca i dalsze działania w ramach projektu. Jedno z nich w ostatnim czasie odbyło się na Uniwersytecie Primorska w Koprze.

W ramach drugiej odsłony projektu czeka nas m.in. nowy model współpracy. Jako element uzupełniający system zarządzania projektem wprowadzono prezydencję. Każda z uczelni partnerskich będzie pełniła tę funkcję przez rok. Pierwszą uczelnią, która przejęła prezydencję, jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Czekają nas kolejne cztery wyjątkowe lata. Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę i udział w licznych inicjatywach! Boost the European Spirit!

Grupa osób stojąca za dużym napisem T4EU

fot. Transform4Europe

return to top