Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
transform4europe

T4ERI | Europejska współpraca naukowa

26.04.2021 - 09:05 aktualizacja 27.04.2021 - 16:26
Redakcja: MK
Tagi: badania naukowe, cooperation, research, t4e, T4ERI, współpraca

Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z partnerami z konsorcjum Transform4Europe: The European University for Knowledge Entrepreneurs (T4E) uzyskał dofinansowanie projektu „Transform 4 European Research and Innovation” (T4ERI) w ramach konkursu Horyzont 2020 (H2020). Wysokość grantu to prawie 2 miliony euro.

Liderem projektu jest Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy), funkcję koordynatora ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pełni dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ.

Infografika prezetnująca partnerów projektu i ich zadania, do pobrania w wersji PDF

grafika do pobrania

Wzmocnienie europejskiej współpracy naukowej

Współpraca uczelni ma wesprzeć działania sojuszu T4E związane między innymi z wykorzystaniem i przekształceniem naukowego potencjału uniwersytetów członkowskich do tworzenia europejskiego ekosystemu badań i innowacji. Uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego otworzyło nowe możliwości międzynarodowej współpracy akademickiej, w tym także w zakresie działalności naukowej. Zróżnicowanie partnerów T4E zwiększa potencjał ich wspólnego kapitału naukowego. Stwarza także warunki dla wzajemnego rozwoju zdolności w zakresie doskonałości naukowej, nowatorskich badań oraz kreowania innowacji, które mają wpływ na zrównoważony i inteligentny rozwój regionów.

Projekt „Transform 4 European Research and Innovation” (T4ERI)

Inicjatywa T4ERI wspiera główny cel sojuszu T4E, jakim jest zrównoważony i inteligentny rozwój regionów sprzyjający włączeniu społecznemu. Działania w ramach przedsięwzięcia przewidują opracowanie i wdrożenie wspólnej agendy T4E dla badań i innowacji, przygotowanie europejskich standardów rozwoju potencjału naukowego badaczy na każdym etapie ich kariery, wdrażania mechanizmów poszukiwania i zatrzymywania młodych talentów naukowych oraz liderów nauki w macierzystych uczelniach. Ponadto przygotowana zostanie strategia nauki otwartej dla wszystkich członków T4E.

Realizacja tych celów zakłada współpracę uniwersytetów z ich otoczeniem, zarówno w skali krajowej, jak i ponadnarodowej. Uwzględnia również kooperację z regionalnymi, krajowymi i europejskimi podmiotami z sektora biznesu, przemysłu, kultury, polityki, a także społeczeństwa obywatelskiego.

Do 2024 roku partnerzy T4ERI chcą zwiększyć współpracę w zakresie badań i innowacji we wszystkich dyscyplinach naukowych poprzez dostęp do kluczowej infrastruktury badawczej w ramach całego sojuszu oraz opracowanie planu powołania wspólnych wirtualnych centrów badawczych, realizujących działania związane z misją T4E. Przygotowane zostaną również strategie, standardy i infrastruktura zwiększająca atrakcyjność uniwersytetów członkowskich dla młodych talentów oraz wybitnych naukowców z krajów Unii Europejskiej i spoza niej. Efektem wdrażanego projektu będzie także znaczący wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w badania i innowacje.

Infografika prezetnująca zadania Uniwersytetu Śląskiego w projekcie T4ERI – do pobrania w wersji PDF

grafika do pobrania

Uniwersytet Śląski w projekcie T4ERI

Głównym zadaniem naszej uczelni w ramach T4ERI jest koordynacja inicjatywy pn. „The best careers for the brightest minds”, która ma na celu rozwój potencjału kadrowego oraz zwiększenie atrakcyjności uczelni partnerskich T4E dla wybitnych naukowców spoza sojuszu.

return to top