Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe

T4EU | Spotkanie rektorów reprezentujących sojusze uniwersytetów europejskich

01.02.2023 - 09:48 aktualizacja 01.02.2023 - 11:57
Redakcja: AJS
zdjęcie osób podających sobie dłonie, w tle szklany budnek

SPOTKANIE REKTORÓW REPREZENTUJĄCYCH SOJUSZE UNIWERSYTETÓW EUROPEJSKICH

INFORMACJA

Przedstawiciele międzyuczelnianych konsorcjów z całej Europy spotkali się w Brukseli, by rozmawiać o dotychczasowej współpracy w ramach transnarodowych sojuszy oraz przyszłości tej inicjatywy. Dwudniowy zjazd rektorów odbywał się 30 i 31 stycznia 2023 roku, a jednym z głównych punktów wydarzenia było spotkanie z Mariyą Gabriel – komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

W obradach udział wzięli delegaci z 42 uniwersytetów europejskich, w tym rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, reprezentujący sojusz Transform4Europe – T4EU, a także prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – nadzorujący prace zespołu T4EU. Spotkanie zorganizowane w Brukseli było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wspólnych wyzwań stojących przed uczelniami. Uczestnicy mieli także możliwość omówienia perspektyw dalszego rozwoju inicjatywy konsorcjów w kontekście europejskiej strategii dla uniwersytetów.

Jednym z poruszonych tematów było zwiększenie potencjału transformacyjnego inicjatywy ponadnarodowych partnerstw. Rozmowy dotyczyły m.in. zgodności strategii poszczególnych instytucji partnerskich i strategii samego sojuszu oraz budowania długofalowej współpracy ponadnarodowej obejmującej dydaktykę, badania naukowe i innowacje. Przedmiotem dyskusji była także europejska strategia na rzecz uniwersytetów. Inicjatywa Komisji Europejskiej zakłada wsparcie dla wszystkich uniwersytetów europejskich, ma też umożliwić ich adaptację do zmieniających się warunków oraz rozwój. Przedmiotem zainteresowania obradujących była także współpraca konsorcjów z otoczeniem, wpisująca się w proces ukierunkowany na tworzenie europejskiej sieci wiedzy i innowacji.

Spotkanie z komisarz UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariyą Gabriel odbyło się 31 stycznia w trakcie drugiego dnia obrad. Program obejmował otwartą sesję plenarną z udziałem Themis Christophidou – dyrektor generalnej ds. edukacji, młodzieży, sportu i kultury w Komisji Europejskiej, a także wystąpienie komisarz UE. Mariya Gabriel zapoznała się z wynikami przeprowadzonych dzień wcześniej obrad, a podczas otwartej sesji rozmawiała o nich z obecnymi na zjeździe reprezentantami sojuszy uniwersytetów europejskich.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego spotkali się również z Łukaszem Kohutem – posłem do Parlamentu Europejskiego i absolwentem naszej uczelni.


Prof. dr hab. Ryszard Koziołek (w środku), prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski (po prawej), Łukasz Kohut (po lewej) | mat. Łukasz Kohut

Od lewej: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz Łukasz Kohut

Od lewej: prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski oraz Łukasz Kohut | mat. Łukasz Kohut

return to top