Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

T4EU Week dla doktorantów i doktorantek

28.02.2024 - 15:22 aktualizacja 07.03.2024 - 13:46
Redakcja: OO

Transform4Europe zaprasza doktorantki i doktorantów do udziału w Transform4Europe Week od 20 do 24 maja 2024 roku, organizowanym przez Uniwersytet Primorska w Koprze (Słowenia) oraz Uniwersytet w Trieście (Włochy).

Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Beyond Borders”. Osoby uczestniczące będą miały okazję wziąć udział w kursach, po ukończeniu których otrzymają punkty ECTS oraz certyfikaty:

  • Buildings design driven by new European Bauhaus – inżynieria materiałowa, architektura, inżynieria lądowa,
  • Exploring methods for multicultural social science research in the contemporary era – nauki społeczne,
  • Environmental genomics – biologia, nauki o środowisku, bioinformatyka,
  • Symmetry in graphs – matematyka, informatyka,
  • Suicide without borders – psychologia, zdrowie publiczne, medycyna, praca socjalna,
  • Collaborative innovation and design of solutions in tourism – zarządzanie w turystyce i obszary z nim związane.

Szczegółowe informacje na temat kursów znajdują się w katalogu oraz na stronie transform4europe.eu.

Uwaga: Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia 5 wybranych doktorantów i doktorantek zostanie sfinansowany w ramach Erasmus+ Blended Intensive Programme. Zasady finansowania wyjazdu: 70 EUR na dobę x 7 dni = 490 EUR na pobyt i zakwaterowanie (6 noclegów – możliwość skorzystania z rezerwacji UŚ; uczelnia zorganizuje grupowy przejazd autokarem).

Formularz zgłoszeniowy dla doktorantek i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dostępny jest na stronie: formularze.us.edu.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona. Wybór uczestników i uczestniczek nastąpi na podstawie oceny zgłoszeń na poszczególne kursy. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca 2024 roku. Pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w wyjazdach na T4EU Week do uczelni partnerskich.

Ponadto za przydzielenie doktorantów i doktorantek do modułów odpowiadają uczelnie organizujące wydarzenie, które zastrzegają sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian (m.in. w przypadku niewystarczającej liczby uczestników na dany kurs nie zostanie on uruchomiony).

Wybrane osoby zostaną zakwalifikowane do udziału w wyjeździe w terminie 19–25 maja 2024 roku w jednej grupie. Nie ma możliwości skrócenia lub wydłużenia wyjazdu oraz wyjazdu z innej/ powrotu do innej lokalizacji niż reszta grupy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Transform4Europe: transform4europe@us.edu.pl.

grupa osób

Fot. Matylda Klos

return to top