Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet europejski T4EU otrzymał dofinansowanie na kolejne cztery lata

03.07.2023 - 14:08 aktualizacja 30.10.2023 - 13:40
Redakcja: MK

Uniwersytet europejski Transform4Europe (T4EU) uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej na kolejne cztery lata działalności, a konsorcjum powiększy się o trzy nowe uczelnie partnerskie.

Komisja Europejska zatwierdziła dziś wniosek sojuszu Transform4Europe dotyczący kontynuacji działań międzynarodowego konsorcjum. Decyzja oznacza udzielenie wsparcia finansowego dla naszego uniwersytetu europejskiego na kolejne cztery lata. Kwota dofinansowania wynosi 14,4 mln euro, a jej źródłem jest program Erasmus+.

Celem sojuszu T4EU jest kształcenie nowego pokolenia młodych Europejczyków, którzy będą wspólnie pracować w zakresie wielu dyscyplin naukowych, by nabywać różne kompetencje cyfrowe, międzykulturowe i przedsiębiorcze. W ciągu ostatnich trzech lat cel ten realizowało siedem uczelni: Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy – lider projektu), Uniwersytet w Alicante (Hiszpania), Estońska Akademia Sztuki w Tallinie (Estonia), Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria), Uniwersytet w Trieście (Włochy) i Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa). W drugiej fazie projektu do konsorcjum dołączą kolejne trzy uczelnie: Katolicki Uniwersytet Portugalii, Uniwersytet Primorska w Koprze (Słowenia) oraz Uniwersytetu im. Jeana Monneta w Saint-Étienne (Francja). Sojusz będzie również współpracować z Państwowym Uniwersytetem w Mariupolu (Ukraina), strategicznym partnerem stowarzyszonym.

Podczas trzech lat działania sojuszu T4EU zostało przetestowanych wiele rozwiązań z zakresu mobilności akademickiej oraz współpracy dydaktycznej i badawczej. Te inicjatywy, które okazały się skuteczne, będą rozwijane i obejmą możliwie największą liczbę studentów i pracowników uczelni w ciągu nadchodzących czterech lat. – Powinni oni wspólnie czerpać korzyści z wymiany doświadczeń oraz współpracy akademickiej w Europie – podkreśla prof. dr Cornelius König, wiceprezydent ds. umiędzynarodowienia i stosunków europejskich z Uniwersytetu Kraju Saary, lidera projektu. Planowane jest rozwijanie wspólnej infrastruktury informatycznej, dzięki której studenci z uniwersytetów partnerskich będą mieli dostęp do wspólnych kursów online oraz do systemów nauczania, takich jak Moodle. – Chcemy wzmocnić wymianę akademicką poprzez mobilność wirtualną czy krótkookresową, jak również poprzez takie inicjatywy, jak T4EU Week. Jest to atrakcyjna propozycja dla studentów, którzy nie planują spędzać całego semestru lub roku akademickiego za granicą – dodaje prof. dr Cornelius König.

W ramach projektu Transform4Europe opracowane zostały wspólne oferty dla studentów, które będą realizowane także w kolejnej jego fazie. Pierwsze międzynarodowe kierunki studiów magisterskich zostaną otwarte już w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025. Planowane są również nowe wspólne kierunki studiów licencjackich. – Chcemy rozwinąć wspólną opiekę nad doktorantami na dwóch uniwersytetach partnerskich i zaoferować im możliwość zdobycia przeróżnych kompetencji kluczowych na etapie studiów doktoranckich. Ze wspólnych kursów dydaktycznych będą mogli także korzystać pracownicy uczelni – wyjaśnia prof. dr Cornelius König. Co więcej, w ramach T4EU organizowana będzie m.in. mobilność wirtualna dla studentów i pracowników Państwowego Uniwersytetu w Mariupolu.

Ponadto chcemy wzmocnić nasze relacje z otoczeniem regionalnym poprzez rozwój T4EU Transformation Labs i think tanków, które działają w zakresie trzech obszarów tematycznych sojuszu: transformacji cyfrowej, środowiskowej i społecznej. Bedą także służyć inicjowaniu dialogu między regionalnymi interesariuszami a studentami, doktorantami i pracownikami uczelni. Ważnym elementem tego ekosystemu ma być ponadto dorobek kulturowy, językowy, społeczny i polityczny regionów, w których znajdują się uczelnie sojuszu.

Ważnym aspektem obecnych i przyszłych działań sojuszu T4EU są inicjatywy informacyjne i popularyzatorskie, które mają wzmacniać społeczny i globalny wpływ konsorcjum oraz jego rozpoznawalność.

Grupa osób stojąca za dużym napisem T4EU
fot. Transform4Europe

return to top