Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet Śląski obejmuje prezydencję w sojuszu Transform4Europe

13.10.2023 - 14:56 aktualizacja 13.10.2023 - 15:12
Redakcja: OO

Nowa edycja sojuszu Transform4Europe wiąże się z wprowadzeniem prezydencji jako elementu uzupełniającego system zarządzania projektem. Przyjęte rozwiązanie ma charakter rotacyjny. Każda z uczelni partnerskich będzie pełniła tę funkcję przez rok.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest pierwszą uczelnią sojuszu T4EU, która przejęła prezydencję na okres od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2024 roku. Ceremonia jej przejęcia odbyła się 4 października podczas spotkania Strategic Assembly. Prezydencja będzie sprawowana pod przewodnictwem rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka, który w przemówieniu podkreślił: „Nasza współpraca i przyjaźń tworzy silne więzi, które wzmacniają Europę”.

Celem prezydencji jest sprzyjanie jak najlepszej pracy i podejmowaniu decyzji pomiędzy wszystkimi partnerami, a także zwiększanie zakresu dobrowolnej i otwartej współpracy pomiędzy uczelniami partnerskimi.

Do zadań Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach prezydencji należeć będzie:

  • koordynowanie prac zespołu zarządzającego sojuszem oraz przewodniczenie spotkaniom wspólnie z koordynatorem projektu;
  • reprezentowanie sojuszu T4EU w działaniach informacyjnych, we współpracy z sekretarzem generalnym, powołanym na czas realizacji projektu;
  • proponowanie i kierowanie realizacją dodatkowych działań sojuszu przewidzianych w programie danej prezydencji;
  • zorganizowanie Strategic Assembly na zakończenie kadencji prezydencji, które będzie obejmowało oficjalne przekazanie prezydentury.

Ważnym elementem rotacyjnej prezydencji jest ustanowienie funkcji sekretarza generalnego, którego celem jest zachowanie ciągłości ram strategicznych całego sojuszu. Sekretarz generalny i uczelnie sprawujące prezydencję będą się dzielić obowiązkami reprezentacyjnymi sojuszu T4EU w kontaktach z instytucjami Unii Europejskiej. Uczelnie sprawujące prezydencję będą także ściśle współpracować z koordynatorem projektu – Uniwersytetem Kraju Saary, aby zapewnić przepływ informacji między różnymi szczeblami organów zarządzających, a także powiązanie z programem prac sojuszu i jego rezultatami.

Prof. dr Cornelius König oraz prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Prof. dr Cornelius König przekazał prezydencję prof. Ryszardowi Koziołkowi | fot. Lukas Wilms

Prof. dr Cornelius König oraz prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Prof. dr Cornelius König – wiceprezydent ds. umiędzynarodowienia i stosunków europejskich na Uniwersytecie Kraju Saary oraz prof. dr hab. Ryszard Koziołek – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach | fot. Lukas Wilms

return to top