Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe

Wykłady wizytujące dla przedsiębiorców i praktyków

04.04.2022 - 11:59 aktualizacja 02.05.2022 - 12:31
Redakcja: MK
Dwie osoby przy tablicy

WYKŁADY WIZYTUJĄCE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRAKTYKÓW

PODCZAS TRANSFORM4EUROPE WEEK

9–13 MAJA 2022 ROKU, POLSKA

ZGŁOSZENIA DO 11 KWIETNIA

INFORMACJA

Uniwersytet europejski Transform4Europe chce kształtować przedsiębiorcze postawy swoich studentów, aby mogli zmierzyć się z globalnymi wyzwaniami, takimi jak: cyfryzacja, zrównoważony rozwój czy nowoczesne modele gospodarki.

W tym celu konsorcjum organizuje międzynarodowe wykłady wizytujące dla przedsiębiorców i praktyków, podczas których zaprezentują swoje doświadczenie  w zakresie przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Spotkania odbędą się podczas Transform4Europe Week w maju na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wybrany prelegent wygłosi trzy wykłady dla wielu grup odbiorców, przedstawiając różne przedsiębiorcze perspektywy. Program inicjatywy obejmie: ogólny wykład dla studentów, specjalistyczny wykład dla kadry akademickiej oraz otwarty wykład dla zainteresowanych mieszkańców regionu.

Wybór wykładowcy będzie opierał się na ocenie CV oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone aplikacje zostaną rozpatrzone przez komisję wyznaczoną przez rektora Uniwersytetu Śląskiego i złożoną z członków kadry akademickiej, studentów i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

Uniwersytet Śląski w Katowicach pokryje koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłaci wynagrodzenie określone w naborze – załącznik nr 1 i wzorze umowy – załącznik nr 2.

KRYTERIA REKRUTACJI

Kryteria rekrutacji

Osoba aplikująca powinna:

  • mieszkać w jednym z regionów konsorcjum Transform4Europe – z wyłączeniem regionu uczelni goszczącej, czyli Uniwersytetu Śląskiego,
  • mieć doświadczenie eksperckie w zastosowaniu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości w jednym z trzech priorytetowych obszarów projektu Transfrorm4Europe, tj.:

transformacji cyfrowej i inteligentnych regionów,

– transformacji środowiskowej i zrównoważonego rozwoju;

– transformacji społecznej, budowania społeczności i włączenia społecznego.

  • wykazywać doskonałe zdolności komunikacyjne i umiejętność współpracy;
  • znać język angielski na poziomie zaawansowanym (to kryterium zostanie ocenione podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w charakterze wykładowcy/nauczyciela lub prelegenta w ramach konferencji również będzie brane pod uwagę.

Aplikujący powinni przesłać swoje zgłoszenia mailem w terminie do 11 kwietnia 2022 roku na adres e-mail: transform4europe@us.edu.pl przy użyciu wniosku aplikacyjnego – załącznik nr 3.

W załączeniu do zgłoszenia należy przesłać następujące dokumenty:

  • curriculum vitae.

WYNIKI NABORU

Wyniki rekrutacji do programu International Visiting Lectureship For Entrepreneurs and Practitioners.

Dokument dostępny w języku angielskim.

ZAŁĄCZNIKI

Trzy załączniki: nabór, wzór umowy i wniosek aplikacyjny, a także klauzula RODO są dostępne do pobrania na stronie: www.us.edu.pl/european-university. (Strona i dokumenty w języku angielskim).

return to top