Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rada programowa

prof. dr Michal Bobek

rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości w latach 2015–2021, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 2013–2015

dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS

Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2015–2021, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w latach 2010–2015, dziekan Wydziału Prawa SWPS

prof. dr hab. Wojciech Sadurski

profesor Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji oraz Uniwersytetu w Sydney, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr Dres. hc Burkhard Hess

Instytut Międzynarodowego, Europejskiego i Regulacyjnego Prawa Proceduralnego im. Maxa Plancka w Luksemburgu

sędzia prof. dr Kees Sterk

Uniwersytet w Maastricht, Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa w latach 2018–2020

sędzia José Igreja Matos

Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (International Association of Judges), Prezes Sądu Apelacyjnego w Porto

return to top