Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Władze i członkowie

Władze ICBWS

dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ

SSO dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ

dyrektor ICBWS

Prawnik, sędzia, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa ustrojowego, od 2016 prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, redaktor naczelny Kwartalnika Sędziów Polskich
„Iustitia”, członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej oraz projektu „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

SSR dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska

zastępca dyrektora ICBWS

Prawniczka, sędzia, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, międzynarodowego postępowania cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa ustrojowego. Członkini zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”, International Association of Procedural Law, European Law Institute oraz Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, kierowniczka projektu „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska

Członkowie ICBWS

dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ

dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ

Socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

SSR dr Grzegorz Borkowski

Prawnik, doktor nauk prawnych; sędzia; do 2018 r. szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa; były kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; do 2016 r. dwukrotnie wybrany na przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Programu Rady Europy HELP (Human Rights Education for Legal Professionals); członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy oraz Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Ekspert międzynarodowy w zakresie reform wymiaru sprawiedliwości.

SSR dr Grzegorz Borkowski

dr Bartosz Wołodkiewicz

dr Bartosz Wołodkiewicz

Prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek i sekretarz Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”. Radca prawny. Stypendysta Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law w Luksemburgu.

Współpracownicy ICBWS

radca prawny mgr Barbara Cis

Prawniczka, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, absolwentka studiów podyplomowych „Prawo nowych technologii” w Instytucie Nauk Prawnych PAN, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkini Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

mgr Barbara Cis

grafika: czarna sylwetka osoby

mgr Jakub Płaziuk

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz projektu „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Zagraniczni współpracownicy ICBWS

ass. prof. dr Vigita Vebraite

Profesor na Uniwersytecie Wileńskim. Zainteresowania naukowe prof. Vigity Vebraite obejmuje głównie postępowanie cywilne i rozwiązywanie sporów. Jest: członkiem grup roboczych ds. nowelizacji litewskiego kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o upadłości, ustawy o mediacji. Członek Komisji Mediacji Sądowej przy Radzie Sądownictwa, Członek Komisji Koordynacyjnej ds. nadzoru pomocy prawnej na Litwie dla Ministerstwa Sprawiedliwości Litwy, Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego, Członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowe Acces to Justice in Eastern Europe. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu oraz uczestnikiem wielu projektów krajowych i międzynarodowych.

prof. dr Vigita Vėbraitė

prof. dr Iryna Izarowa

prof. dr Irina Izarova

Prawniczka, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, specjalistka w zakresie postępowania cywilnego, europejskiego postępowania sądowego oraz ADR. Członkini grup roboczych m.in. ds. nowelizacji litewskiego kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o mediacji, członkini Komisji Mediacji Sądowej przy Radzie Sądownictwa, członkini Komisji Koordynacyjnej ds. nadzoru pomocy prawnej na Litwie Konsultacje Sprawiedliwości, Ministerstwo Litwa, Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego, Członek redakcji Scientific Journal of Access to Justice in Eastern Europe Journal.

return to top