Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu COVID-TALKS „Dostęp do sądu i zasada jawności procesu w czasach pandemii COVID-19”

18.02.2022 - 14:34 aktualizacja 18.07.2022 - 14:26
Redakcja: OO

Jednym z podstawowych obszarów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, na który wpływ ma pandemia COVID-19 jest kwestia dostępu obywateli do sądu, jawności postępowania i rzetelności procesu sądowego w czasach pandemii COVID-19.

Istniejące zagrożenie sanitarne zmusiło ustawodawcę do wprowadzenia rozwiązań, których celem było ograniczenie ilości osób biorących udział w posiedzeniach sądowych. Nowe rozwiązania zmieniają także całkowicie rozkład w zakresie rozpoznawania spraw na posiedzeniach jawnych i niejawnych. Implementacja tego rozwiązania nastąpiła przy użyciu szeregu narzędzi m.in. poprzez zwiększenie roli rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym czy przyznania prymatu rozpoznawaniu spraw na posiedzeniu zdalnym. Rozwiązania te stanowią, co prawda środek do osiągnięcia zaplanowanego przez ustawodawcę celu, jednak ich implementacja powoduje powstanie istotnego zagrożenia dla podstawowych praw jednostki czyli prawa do jawnego rozstrzygnięcia sprawy przez bezstronny, niezależny i niezawisły sąd.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium poruszającym tę problematykę w ramach cyklu COVID TALKS organizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości UŚ we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer.

Szczegóły, rejestracja oraz zasady udziału dostępne są TUTAJ.

Spotkanie z prof. dr. hab. Andrzejem Jakubeckim (UMCS, TNPC), r.pr. drem Marcinem Salą-Szczypińskim (UP) oraz adw. Przemysławem Rosati (Prezes NRA) poprowadzi dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska (ICBWS).

napis: COVID TALKS

return to top