Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Agnieszka Woszczyk

19.01.2020 - 16:27, aktualizacja 05.12.2020 - 19:38
Redakcja: an

dr Agnieszka Woszczyk, prof. UŚ

UŚ WNS piętro III pokój nr 321 A
tel.: +48 32 359 18 97
e-mail: agnieszka.woszczyk@us.edu.pl

Stanowisko

profesor uczelni

Życiorys naukowy

 • 2001 – magister filozofii,
 • 2005 – doktor filozofii,
 • dysertacja doktorska: Problem „hen” i „aoristos dyas” w „Enneadach” Plotyna

Projekty badawcze

 • Kategorialna i rodzajowa analiza bytu w filozofii starożytnej 
  (grant WNS UŚ dla młodych naukowców, 2011–2012).
 • Filozofia jako sztuka życia 
  (grant WNS UŚ dla młodych naukowców, 2012–2013).
 • Tradition und Formen der Kritik in der europäischen Philosophie (członek zespołu badawczego, 2016–2017).

Sprawowane funkcje

 • zastępca dyrektora ds. kształcenia Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

Nagrody

 • Nagroda za działalność naukową JM Rektora UŚ, drugiego stopnia (2007).

Zainteresowania naukowe

 • neoplatonizm,
 • metafizyka,
 • doradztwo filozoficzne,
 • coaching

Publikacje

 • Problem „hen” i aoristos dyas” w „Enneadach”Plotyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 • Being and Logos. Categorical and Generic Analyses of Being in Classical Philosophy, Woszczyk and Dariusz Olesiński (reds.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Uniwersytet Śląski, Kraków–Katowice 2012.
 • Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, Woszczyk, D. Olesiński (red.), Uniwersytet Śląski, Katowice 2013.
 • Consolatio or Critical Methods? Reflections on Philosophical Counseling, in: Thinking critically: What does it mean? The tradition of philosophical criticism and its forms in the European History of Ideas, Dariusz Kubok (ed.), De Gruyter, Berlin–Boston 2018, pp. 265–279.
 • Medioplatonizm i neoplatonizm, w: Cz.1 Koncepcje metafizyki, S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 55–78.
 • Odkrywanie jaźni. Anabasis i katabasis w „Enneadach” Plotyna, w: Therpeia,askesis, meditation. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu,  Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy (red.), Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2017, s. 115–127.
 • Materia-zło i problem dualizmu pryncypiów. Polemika Proklosa z Plotynem w „De malorum subsistentia”, „Folia Philosophica” 2015, t. 33, s. 71–83.
 • Ideas of individuals and the gradation of hypostasis Psychē in The Enneads by Plotinus, “Folia Philosophica” 2013, vol. 28, s. 15–28.
 • Doradztwo filozoficznego a coaching. Adaptacja wybranych koncepcji do roli modeli i narzędzi pracy z podopiecznym, w: Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, pod red. A. Woszczyk i D. Olesińskiego, Katowice 2013.
 • Prenoetic Genera in ‘The Enneads’ by Plotinus, in: Being and Logos. Categorical and Generic Analyses of Being in Classical Philosophy, edited by A. Woszczyk and Dariusz Olesiński, Kraków–Katowice 2012, s. 89–103.
return to top