Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Filozofii

Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutu Filozofii

mgr Ewa Głuszek
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 325
e- mail: ewa.gluszek@us.edu.pl
tel.: 32 359 21 29 / 32 359 18 24

 

mgr Dagmara Miłek (importerka PBN)
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 35
e-mail: dagmara.milek@us.edu.pl
tel.: 32 359 12 04

return to top