Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencje organizowane przez Instytut Filozofii

Obywatele świata sztuki. Sztuka w działaniach artystów-naukowców
11 czerwca 2022 r.

Wydarzenie performatywne o charakterze naukowo-dydaktyczno-artystycznym.

  • Część naukowa – konferencja z udziałem ekspertów (Universidad Anahuac, Universidad Nacional Autonoma de Maxico Illinois University, Uniwersytet Śląski) oraz studentów i doktorantów Wydziału Humanistycznego UŚ.
  • Część dydaktyczna – warsztaty z zakresu designu, gamifikacji, improwizacji aktorskiej i muzyki.
  • Część artystyczna – wystawa i plenerowy koncert (w ramach XXIII Festiwalu Sztuki Wysokiej) przygotowany przez uczestników projektu.

 


 

Nicolai Hartmann International Conference
13-14 czerwca 2019 roku

Międzynarodowa konferencja w Katowicach poświęcona myśli Nicolai Hartmana, mająca na celu zebranie badaczy myśli tego filozofa i interpretacji jego oryginalnych pomysłów. Odbyła się w Instytucie Filozofii UŚ. Organizatorzy: Nicolai Hartmann Society, Instytut Filozofii UŚ, Instytut Filozofii UMCS.

 


 

Człowiek a/lub/i maszyna
25 kwietnia 2019 roku

Trzecia konferencja z cyklu CZŁOWIEK a/i/lub MASZYNA na Wydziale Teologicznym UŚ przy ulicy Jordana 18. Zorganizowana przez Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki WNS UŚ oraz Katedrę Teologii Dogmatycznej i Duchowości WTL UŚ. Tematem spotkania była cielesność wirtualna, sposoby oraz konteksty jej rozumienia, szczególnie wobec dynamiki i zmian związanych z rozwojem techniki i kondycji współczesne go człowieka. Zaproszenie na konferencję przyjęło 18 prelegentów z różnych ośrodków akademickich.

 


 

Człowiek a/lub/i maszyna
13 kwietnia 2018 roku

Druga konferencja z cyklu CZŁOWIEK a/i/lub MASZYNA. Odbyła się na Wydziale Teologicznym UŚ przy ulicy Jordana 18. Tematem  spotkania była duchowość, sposoby i konteksty jej rozumienia, szczególnie wobec dynamiki i zmian technologii w zakresie komunikacji, procesów poznania otaczającego nas świata i przekazywania informacji. Zaproszenie na konferencję przyjęło 18 prelegentów z różnych ośrodków akademickich.

 


 

Człowiek a/lub/i maszyna
21 września 2017 roku

Konferencja zorganizowana przez Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki IF. Jej celem była dyskusja na temat różnych sposobów postrzegania procesów technicyzacji życia, które w opinii prelegentów nie wykluczają się wzajemnie, lecz uzupełniają. Twórcą maszyny jest człowiek, jego wyobraźnia musi być wspomagana poczuciem odpowiedzialności. Natomiast emancypacja maszyn, nieprzewidywalność kierunku rozwoju, loteria i przypadek dotyczy zarówno technoewolucji, jak i genowego wyposażenia człowieka, i wydaje się nieść rozpoznawane już zagrożenia, jak i nadzieję. Na styku człowiek/maszyna uwidaczniają się wyraźnie, interesujące aspekty człowieczeństwa: wolność, godność, zanurzenie w kulturę, natura ludzka, duchowość, racjonalność uzupełniona moralną intuicją, których nie można zastąpić sieciowym związkiem, ani supersprawnością obliczeniową. Zaproszenie przyjęło 9 gości z ośmiu ośrodków akademickich: Akademia Ignatianum w Krakowie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Krakowska Akademia im. Jana Frycza Modrzewskiego, Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska. Razem z pracownikami Instytutu Filozofii UŚ w wydarzeniu wzięło udział 20 osób.

 


 

Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju
12 czerwca 2017 roku

Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Tematem spotkania była refleksja nad przedmiotem badań współczesnej etyki, ale także tradycją myśli etycznej, do której warto wracać szukając inspiracji dla rozwiązywania dylematów moralnych. Badacze zastanawiali się nad terminologią etyczną, historią myśli etycznej, etycznymi aspektami praw zwierząt, problematyką „godnościową” w etyce polskiej, oraz zagadnieniami dotyczącymi etyk zawodowych.

return to top