Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aleksander Bańka

19.01.2020 - 12:47, aktualizacja 26.04.2022 - 16:33
Redakcja: am

dr hab. Aleksander Bańka, prof. UŚ

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice 40-007, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój nr 319
tel.: +48 32 359 1806
e-mail: aleksander.banka@us.edu.pl

 

Stanowisko


profesor uczelni

 

Życiorys naukowy


 • 16 stycznia 2007 – roku obrona pracy doktorskiej
 • od marca 2007 roku – adiunkt w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UŚ, w Zakładzie Logiki i Metodologii (wcześniej, od października 2004 roku, zatrudniony na stanowisku asystenta)
 • 30 września 2014 roku – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego

 

Projekty badawcze


 • Kierownik Grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt pt. „Między mistyką a metafizyką. Studium filozofii Josepha Maréchala”), indywidualny projekt badawczy nr NN101 171338, lata realizacji: 2010–2014.

 

Sprawowane funkcje


 • Od września 2021 roku Delegat Konferencji Episkopatu Polski na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Rzymie
 • Od 2021 roku Członek Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich
 • Od 25 listopada 2012 roku, z nominacji Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca, przewodniczący Komisji ds. Świeckich II Synodu Archidiecezji Katowickiej.
 • W latach 2010–2012 członek Komitetu organizacyjnego IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego.

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • W latach 2008–2012 sekretarz „Folia Philosophica” – pisma naukowego Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.

 

Nagrody


 • Przyznana w październiku 2008 roku nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Śląskiego w kategorii najlepszych prac doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych, obronionych w Uniwersytecie Śląskim w latach 2006–2007.

 

Zainteresowania naukowe


 • neoscholastyka, neotomizm
 • filozofia najnowsza, metafizyka, antropologia
 • Filozofia religii, filozofia mistyki, duchowość chrześcijańska

 

Wybrane publikacje


Monografie

 • Między doświadczeniem a teorią, czyli o niektórych problemach filozofii mistyki, „Roczniki Filozoficzne” 2020, z. 1, s. 137-159.
 • Désiré Mercier (1851-1926): wokół kantyzmu i apologii wiary, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – 112 s. ISBN 978-83-226-3906-1
 • Szarbel. Droga doskonałości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, 472 s., ISBN 0208-6336
 • De angelis. chrześcijańska nauka o aniołach w świetle doktryny Tomasza z Akwinu, ISBN: 978-83-63757-52-6, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2014.
 • Między krytyką a metafizyką. Studium filozofii Josepha Maréchala, ISBN 978-83-226-2161-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 • Idea „powołania świeckich” w katolickiej doktrynie społecznej, ISBN 978-83-63757-17-5, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2013, ss. 145.
 •  Désiré Mercier (1851–1926). U źródeł neoscholastyki, ISBN 978-83-63757-18-2, Wydawnictwo Emmanuel, Katowice 2013, ss. 158.
 • Désiré Merciera ogólna teoria pewności, ISBN 978-83-226-1777-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 392.

Artykuły

 • Tomizm lowański, w: Historia filozofii. Cz. 3, Meandry przemian. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020, s. 483-505. – ISBN 978-83-8061-868-8
 • Między doświadczeniem a teorią, czyli o niektórych problemach filozofii mistyki, „Roczniki Filozoficzne” 2019, nr 3, ISSN 0035-7685.
 • Jean Paul Sartre i Karl Rahner w egzystencjalnym sporze o naturę wolności, „Studia Pastoralne” ISSN 1734-4433, nr 12, 2016, s. 220–244.
 • Misja katolików w świecie współczesnym według encykliki Benedykta XVI „Caritas in veritate”. Studium analityczne, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, ISSN 0137-3447, tom 48, zeszyt 2, Katowice 2015, s. 330–342.
 • Josepha Maréchala badania nad psychologią doświadczenia mistycznego a problem empirycznego determinizmu, „Folia Philosophica”ISSN 1231-0913, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, t. 32, Katowice 2014, s. 157–174.
 • Antropologiczno-egzystencjalne podstawy Josepha Maréchala studiów nad mistyką, „Folia Philosophica”ISSN 1231-0913, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, t. 31, Katowice 2013, s. 261–285.

 

Aleksander Bańka

return to top