Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Alicja Pietras

19.01.2020 - 16:08, aktualizacja 10.02.2022 - 08:45
Redakcja:

dr Alicja Pietras

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny US
Katowice 40-007, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 331 C
tel.: +48 32 359 14 51
e-mail: alicja.pietras@us.edu.pl
własna strona www: https://filozofiacodzien.blogspot.com/
philpeople: https://philpeople.org/profiles/alicja-pietras

 

Stanowisko


adiunkt

 

Życiorys naukowy


 • 2002 – Tytuł licencjata socjologii. Praca licencjacka pod kierunkiem prof. W Świątkiewicza pt. Między pacyfą a słonecznikiem. Aksjonormatywny pejzaż Przystanku Woodstock. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
 • 2004 – Tytuł magistra socjologii. Praca magisterska pod kierunkiem prof. W. Świątkiewicza pt. Malowany ptak. Studium socjologiczne o normalności i nie-normalności w kulturze (praca wyróżniona). Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • 2006 – Tytuł magistra filozofii. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. A.J. Norasa pt. Problem przedmiotu poznania w filozofii Immanuela Kanta i Nicolaia Hartmanna. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • 2008 – Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. A.J. Norasa pt. Postneokantowskie projekty filozofii. Nicolai Hartmann i Martin Heidegger (praca wyróżniona). Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • 2008 – 2012 – Adiunkt w Katedrze Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 • 2015 – 2017  – Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalność: nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego.
 • 2016 – … Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Vice-Prezydent Nicolai Hartmann Society https://nicolaihartmannsociety.org/
 • Współprowadzący Seminarium Filozoficzne im. Andrzej J. Norasa
 • Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Folia Philosophica
 • Recenzent w czasopismach Axiomathes, Constructivist Foundations, British Journal for the History of Philosophy, Ethos, Kultura i wartości, Ruch Filozoficzny
 • Członek Komisji Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach)

 

Zainteresowania naukowe


 • niemiecka filozofia transcendentalna (Kant, Hegel, neokantyzm, postneokantyzm: Nicolai Hartmann, Martin Heidegger, Karl Jaspers, neoneokantyzm: Hans Wagner), ontologia, teoria poznania, aksjologia, filozofia bytu duchowego (filozofia kultury), filozoficzne podstawy nauk społecznych, filozoficzne podstawy nauk o poznaniu

 

Wybrane publikacje


Monografia

 • A. Pietras, W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii. Universitas. Kraków 2012.

Redakcja książki

 • Spory o (bez)założeniowość filozofii, red. A. Pietras, D. Żuromski, M. Furman, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011.

Artykuły

 • A. Pietras, Nicolai Hartmann and the Transcendental Method, Logic and Logical Philosophy, Vol. 30 (2021), 461–492, DOI 10.12775/LLP.2021.001.
 • A. Pietras, Andrzej Jan Noras (1960-2020): Wspomnienie i kilka słów o filozofii mojego nauczyciela, Ruch Filozoficzny LXXVII, 2 (2021), DOI 10.12775/RF.2021.021
 • A. Pietras, Co to znaczy być transcendentalnym idealistą i empirycznym realistą jednocześnie? O statusie rzeczy w filozofii transcendentalnej, Ethos 33 (2020), nr 3(131), 69–89, DOI 10.12887/33-2020-3-131-07.
 • A. Pietras, Prawa człowieka jako warunek możliwości wolności moralnej. Próba ontologicznej analizy wolności politycznej, Kultura i wartości 28 (2019), 131–164, DOI 10.17951/kw.2019.28.131-164.
 • A. Pietras, Hans Wagner jako neoneokantysta, Folia Philosophica, vol. 39 (2018), s. 5–26.
 • A. Pietras, The Ontology of Processual Being: Nicolai Hartmann’s Interpretation of Hegelian Dialectical Process, Constructivist Foundations, Vol. 14 (2018), Nr 1, 62–65.
 • A. Pietras, Nicolaia Hartmanna projekt syntezy dyskursu i intuicji, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 1 (2013), 335–350.
 • A. Pietras, Karla Jaspersa postneokantowski projekt metafizyki, Kwartalnik Filozoficzny, tom XL, zeszyt 1 (2012), 25–40.
 • A. Pietras, Emil Lask: między neokantyzmem a postneokantyzmem, Estetyka i Krytyk, nr 26 (4/2012), 119–134.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • A. Pietras, Dialogue in Love as a Constitutive Act of Human Spirit, in: The Human Soul. Essays in Honor of Natalin Ranasinghe, ed. by P. Cicovacki, Vernon Press, Delaware 2021, 91–98.
 • A. Pietras, Nicolai Hartmann as a Post-Neo-Kantian, in: The Philosophy of Nicolai Hartmann, ed. by R. Poli, C. Scognamiglio, De Gruter: Berlin/Boston 2011, 237–251.

Tłumaczenia

 • W. Sezemann, Sokrates i problem samopoznania, z języka rosyjskiego tłum. A. Pietras, P. Bilyi, Kultura i wartości, nr 30 (2020), 5–44.
 • W. Windleband, Metoda krytyczna czy genetyczna?, z języka niemieckiego tłum. A. Pietras, w: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów, red. A. J. Noras, T. Kubalica, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2011, 47–69.
 • M. Nida-Rümelin, Czego Mary nie mogła wiedzieć. Stany fenomenalne jako przedmiot przekonań, z języka niemieckiego tłum. A. Pietras, w: Niemiecka analityczna filozofia umysłu, red. A. Pacholik-Żuromska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011, 41–66.

 

Alicja Pietras

return to top