Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Alicja Pietras

19.01.2020 - 16:08, aktualizacja 02.09.2020 - 18:26
Redakcja: an

dr Alicja Pietras

UŚ WNS piętro III pokój nr 331 C
tel.: +48 32 359 19 56
e-mail: alicja.pietras@us.edu.pl

Stanowisko

adiunkt

Życiorys naukowy

 • 2002 – Tytuł licencjata socjologii. Praca licencjacka pod kierunkiem prof. W Świątkiewicza pt. Między pacyfą a słonecznikiem. Aksjonormatywny pejzaż Przystanku Woodstock. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.
 • 2004 – Tytuł magistra socjologii. Praca magisterska pod kierunkiem prof. W. Świątkiewicza pt. Malowany ptak. Studium socjologiczne o normalności i nie-normalności w kulturze (praca wyróżniona). Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • 2006 – Tytuł magistra filozofii. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. A.J. Norasa pt. Problem przedmiotu poznania w filozofii Immanuela Kanta i Nicolaia Hartmanna. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • 2008 – Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. A.J. Norasa pt. Postneokantowskie projekty filozofii. Nicolai Hartmann i Martin Heidegger (praca wyróżniona). Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • 2008 – 2012 – Adiunkt w Katedrze Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 • 2015 – 2017  – Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalność: nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego.
 • 2016 – … Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Projekty badawcze

 • Projekt Dyskurs i intuicja. Przygotowanie specjalnego numeru „Przeglądu Filozoficznego” dotyczącego problematyki dyskursu i intuicji we współpracy z naukowcami z różnych polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R 22: 2013, Nr 1 (85).
 • Udział w projekcie translatorskim Neokantyzm badeński i marburskiAntologia tekstów. Red. A. J. Noras, T. Kubalica. Katowice 2011.
 • Udział w projekcie translatorskim Niemiecka analityczna filozofii umysłu. Red. A. Pacholik-Żuromska. Toruń 2011.

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe

 • Vice-Prezydent Nicolai Hartmann Society
 • Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Folia Philosophica
 • Recenzent w czasopismach Axiomathes oraz Constructivist Foundations
 • Członek Komisji Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach)

Zainteresowania naukowe

 • historia filozofii, niemiecka filozofia transcendentalna, Kant, Hegel, neokantyzm, postneokantyzm, Nicolai Hartmann, Martin Heidegger, Hans Wagner, ontologia, teoria poznania, filozofia bytu duchowego, filozoficzne podstawy nauk humanistycznych i społecznych

Publikacje

 • W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii. Universitas. Kraków 2012, ss. 277.
 • Pietras: Rozum jako konstrukt interpretacyjny. Transcendentalizm Hansa Lenka. W: Res Philosophica. Szkice z filozofii współczesnej. Red. H.T. Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2011, s. 121-131.
 • Pietras: Recepcja myśli Kanta w filozofii Hartmanna i Heideggera. Problem relacji między filozofią a naukami szczegółowymi. W: Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. A. J. Noras, T. Kubalica, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 217-228.
 • Pietras: Karla Jaspersa postneokantowski projekt metafizyki. „Kwartalnik Filozoficzny” XL, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2012, s. 25-40.
 • Pietras: O interpretacji z punktu widzenia ontologii bytu duchowego Nicolaia Hartmanna. W: Historia interpretacji. Interpretacja historii. Red. M. Brodnicki, J. Jakubowska, K. Jaroń. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2012, s. 25-35.
 • Pietras: Pojęcie aprioryczności w filozofii Nicolaia Hartmanna. „Ruch Filozoficzny”, tom LXIX, nr 3-4, Toruń 2012, s. 421-435.
 • A Pietras: Emil Lask: między neokantyzmem a postneokantyzmem. Estetyka i Krytyka, nr 26 (3), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2012, s. 119-134.
 • Pietras: Nicolaia Hartmanna projekt syntezy myślenia i intuicji. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R 22: 2013, Nr 1 (85), s. 335- 350.
 • Pietras: Czy czas i przestrzeń istnieją obiektywnie. Problem apriorycznych form naoczności od Kanta do Hartmanna. „Słupskie Studia Filozoficzne” 12, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2013, s. 19-32.
 • Pietras: Problem principium individuationis w ontologii Nicolaia Hartmanna. „Filo–Sofija”, Nr 23 (2013/4), s. 175-184.
return to top