Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Anna Musioł

19.01.2020 - 14:28, aktualizacja 02.09.2020 - 18:34
Redakcja: an

dr Anna Musioł

UŚ WNS piętro III pokój nr 315
tel.: +48 32 359 21 54
e-mail: anna.musiol@us.edu.pl

Stanowisko

adiunkt

Życiorys naukowy

 • 2002–2007 – studia magisterskie na kierunku filozofia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  czerwiec 2007 – magisterium z filozofii; tytuł pracy: Struktura człowieka a jedność dynamicznego fieri podmiotu ludzkiego. W kręgu antropologicznych dociekań Maxa Schelera
 • 2007–2011 – Studia Doktoranckie na kierunku filozofia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  listopad 2011 – doktorat; tytuł pracy: Postneokantyzm epistemologiczny a ontologiczny. Ernst Cassirer – Martin Heidegger; promotor: prof. dr hab. Andrzej Jan Noras (Uniwersytet Śląski), recenzenci: prof. dr hab. Piotr Łaciak (Uniwersytet Śląski) i prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 2012 – Studia Podyplomowe: Psychologia Zachowań Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2013 – Studia Podyplomowe: Akademia Profesjonalnego Coachingu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • 2017 – Studia Podyplomowe: Master Coaching – zaawansowane techniki coachingowe, Wydział Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Projekty badawcze

 • Bruno Bauch: Podmiot transcendentalny. Zarys transcendentalno-filozoficzny [s. 163–181]. Tłumaczenie; Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. Noras, T. Kubalica. Katowice 2011.

Sprawowane funkcje

 • funkcja opiniodawcy w ICF DIAMETROS (Internetowy Serwis Filozoficzny)

Nagrody

 • Nagroda Indywidualna JM Rektora UŚ, 2009
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UŚ, 2013
 • Nagroda Indywidualna JM Rektora UŚ, 2014
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UŚ, 2015

Zainteresowania naukowe

 • Filozofia: historia filozofii, filozofia transcendentalna, neokantyzm (marburska szkoła neokantyzmu: Cohen, Natorp, Cassirer), filozofia kultury, filozofia wartości, fenomenologia i antropologia Maxa Schelera
 • Coaching: aksjologia i prakseologia w coachingu (praca na wartościach), procesy budowania relacji w dialogu coachingowym, poziomy interwencji coachingowej, life i business coaching
 • Psychologia: psychologia humanistyczna, psychologia zachowań społecznych

Publikacje

 • O dyspucie Cassirera z Heideggerem w szwajcarskim Davos. Recenzja książki Petera Eli Gordona pt.: Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, London, England 2010, ss.426. „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2013, nr 2, s. 171–175.
 • Neokrytyczna gnoseologia szkoły marburskiej. Ujęcie Paula Natorpa. „Folia Philosophica”. T. 32. Red. P. Łaciak. Katowice 2014, 107-127.
 • Dwa projekty antynaturalizmu metodologicznego na przykładzie filozofii Heinricha Rickerta i Ernsta Cassirera. „Ruch Filozoficzny”. T. 71. Red. R. Wiśniewski. Toruń 2014, s. 173-186.
 • Mścisława Wartenberga próba wykładni problemu metafizyki w perspektywie filozofii Immanuela Kanta. „Studia z Historii Filozofii”. T. 4(5). Red. T. Kupś. Toruń 2014, s. 173–186.
 • Jana Stepy wykładnia krytycznego realizmu Aloisa Riehla. W: „Ruch Filozoficzny”, nr 1. Red. R. Wiśniewski. Toruń 2016, s. 93–108.
 • Zarys Paula Natorpa psychologii ogólnej według »Allgemeine Psychologie in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen« z 1904 roku. W: „Folia Philosophica”. T 36. Red. D. Kubok. Katowice 2016, s. 45–60.
 • Zarys Paula Natorpa psychologii ogólnej według »Allgemeine Psychologie in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen«. W: X Polski Zjazd Filozoficzny. Księga streszczeń. Filozofia Współczesna, s. 546.
 • Znaczenie wymiaru historycznego dla kształtowania się sfery Geisteswissenschaften. Ujęcie Wilhelma Diltheya i Ernsta Cassirera. W: „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”. T. XXVIII/1. Red. S. Raube. Białystok 2016, s. 160–173.
 • Anna Musioł: Program marburskiej szkoły neokantyzmu Hermanna Cohena w perspektywie jego inspiracji filozofią Gottfrieda Wilhelma Leibniza. W: Homo Culturalis – szkice z filozofii kultury. Red. F. Polakowski, K. Maciąg. Lublin 2017, s. 137–150.
 • Anna Musioł: Historyczno-systematyczne ujęcie neokantowskiej krytyki poznania Paula G. Natorpa w filozoficznym projekcie Edwarda B. Stamma. W: Filozoficzne rozważania o naturze człowieka. Lublin 2017, s. 160-172.
 • Anna Musioł: Miejsce filozofii Immanuela Kanta i neokantyzmu Hermanna Cohena w systemie filozofii Stanisława Leopolda Brzozowskiego. W: „Folia Philosophica”. Katowice [w druku].
return to top