Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Barbara Szotek

19.01.2020 - 14:42, aktualizacja 09.02.2022 - 14:53
Redakcja:

prof. dr hab. Barbara Szotek

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice 40-007, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój nr 321A
tel: +48 32 359 ….
e-mail: barbara.szotek@us.edu.pl

 

Stanowisko


Profesor

 

Życiorys naukowy


 • 1974 – magister ekonomii
 • 1976 – studia podyplomowe
 • 1983 – doktor nauk humanistycznych
 • 2002 – doktor habilitowany nauk humanistycznych
 • 2016 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

 

Projekty badawcze


 • Funkcja kierownika: Slovak and Polish Philosophical Dialogues in the European Context – temat do programu wykonawczego do umowy
  międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z zagranicą na lata 2010-2011. Kierownik projektu ze strony polskiej: Barbara Szotek. Projekt przyjęty do realizacji – nr SK-PL-0012-09 – pismo MNiSW. Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej z dnia 24 marca 2010. Po jego zakończeniu oceniony przez Departament Nauki i Techniki Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu w Słowacji we współpracy ze Słowacką Agencją Badań i Rozwoju (APVV) na maksymalną ilość punktów. Zakwalifikowany do publikacji i teksty naukowe opublikowane przez Univerzita Komenského v Bratislave.
 • Neokantyzm w Polsce, 2012-2014, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersytet Śląski.

Sprawowane funkcje


 • Kierownik Zakładu Filozofii w Polsce od 2005 .
 • Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych UŚ od 2002 – 2008.
 • Członek Rady Naukowej MISH od 2002 do 2008
 • Członek  Rady ds. Informatyki UŚ w latach 2002-2005
 • Członek Komisji Senackiej ds. kształcenia UŚ od 2002 – 2008
 • Z-ca przewodniczącego Komisji Senackiej ds. kształcenia UŚ od 2005 – 2008
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UŚ od 2002 do 2012
 • Przewodnicząca Centralnej Rejestracji kandydatów na UŚ  od 2002
 • Przedstawicielka WNS do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UŚ od 2009.
 • Przewodnicząca Centralnej Internetowej Rejestracji kandydatów na UŚ od 2005 do 2012
 • Przewodnicząca Zespołu IRK od 2005 do 2012
 • Przewodnicząca Kolegium Elektorów 2008 do 2012
 • Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji Kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim od 2005 do 2012
 • Komisja ds. Budżetu i Finansów WNS UŚ – członek

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach
  – Komisja Filozofii i Socjologii
  – Komisja ds. Stosunków Polsko- Czeskich i Polsko-Słowackich
 • Slovenské Filozofické Združenie pri Slovenskej akadémii vied – członek honorowy
 • Rada Redakcyjna Aspectus Philosophici PF JU Czeskie Budziejowice do 2012
 • Rada Programowa Studiów z Filozofii Polskiej
 • Rada Naukowa Rocznika Filozofii Polskiej

 

Nagrody


 • Nagroda Rektora UŚ za osiągnięcia w pracy naukowej – 1986
 • Nagroda Rektora UŚ za osiągnięcia w pracy naukowej – 2002
 • Nagroda Rektora UŚ za osiągnięcia organizacyjne w UŚ – 2007
 • Nagroda Rektora UŚ za osiągnięcia w pracy naukowej – 2008
 • Nagroda Rektora UŚ za osiągnięcia organizacyjne w UŚ – 2010

 

Zainteresowania naukowe


 • Filozofia polska I połowy XIX wieku
 • Filozofia polska II połowy XIX wieku i początków XX wieku
 • Filozofia w Polsce i na Słowacji – wzajemne relacje i związki
 • Współczesna filozofia polska w kontekście europejskim

 

Wybrane publikacje


 • Recepcja myśli filozoficznej J.-J. Rousseau w Polsce. W: Ľudská prirodzenosť: rozum,vôľa,cit (k 300. výročiu  narodenia J.-J. Rousseau), Andrea Javorská – Michal Chabada – Silvia Gáliková (eds.), Nitra 2013, s. 283-293. Wyd. Filozofická fakulta Univerzita Konńtantína Filozofa v Nitre, Slovenské filozofické Zdrużenie pri SAV. ISBN 978-80-558-0460-6, EAN 9788055804606.
 • O niektórych problemach etyczno-społecznej odpowiedzialności biznesu (współ. aut.: Z. Plasienkova) w: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. prednešný svet Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien“, Eds: A. Lisnik, P.Vyhnal, M.  Ambrozy, Ľ. Citriaková, Ružomberok 2012, s. 621-629, ISBN: 978-80-8084-956-6.
 • Slovak and Polish Reflections on Historical and Current Philosophical Issues. Editors: Zlatica  Plašienková, Barbara Szotek, Bratislava 2013, ss. 197, Comenius University in Bratislava. ISBN 978-80-223-3465-5.
 • From Polish Discussion Around Positivismus At The Beginning Of The 20ThCentury,W: Slovak and  Polish Reflections on Historical and Current Philosophical Issues. Editors:  Zlatica Plašienková, Barbara Szotek, Bratislava 2013, s. 45-62 , Comenius University in Bratislava. ISBN 978-80-223-3465-5.
 • Slovenská a poľská cesta k sučasnemu filozofickému mysleniu (Úvahy napozadí  torby Teodora Mȕnza, W: Reflexia eurȯpskiej filozofie v slovenskiej filozofii 20. Storočia. Editors:  Zlatica Plašienková, Bratislava 2014, s. 47-57, Wydawnictwo: Univerzita  Komenského v Bratislave, ISBN: 978-80-223-3707-6.
 • Marian Massonius neukantianisches Projekt der “kritischen Philosophie” impositivistischen Zeitalter. W: Neukantianismus in Polen. Herausgegeben vov Tomasz Kubalica und Stephan Nachtsheim. Würzburg 2015, s. 89-114, Wydawnictwo:Konigshausen&Neumann.Polish philosophy of the second half of XIXth century towards Kant. International Scientific Journal of P hilosophy. Red. Richard Stahel.
 • Medzinárodný vedecký filozofický časopis International Scientific Journal of Philpsophy. Nitra 2015, roč 1, no.1, s. 55-62. ISSN 1339-8970
 • Jednostka wobec kultury ponowoczesnej. W: Človek a osamelost. Red. J. Šlosiar, M. Duško,  M. Palencár, M. Palencár. Wyd. Belianum. Banska Bystrica 2015, s. 158-173
 • Odgłosy myśli i dzieł Alberta Schweitzera w Polsce. W: O živote v úcte k životu. Ed. A. Rácz. Wyd.:Technická Univerzita vo Zvolene, Krajská Kužnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Zvolen 2015, s. 7-13. ISBN  978-80-557-0896-6.
 • Henryka Elzenberga „homo ethicus” a wyzwania moralne XXI wieku. W: Osamelosť  v  kontexte zmysłu života. Wyd. Belianum. Banska Bystrica 2015, 202-213. ISBN 978-80-557-0896-6.
 • Człowiek wobec konsumpcjonizmu we współczesnym świecie. W: Kvalita života. Editors: Marian Ambrozy.  International School of Management. Prešov 2016, 200-211. ISBN 978-80-89372-66-9.
 • Stefan Folaron o etosie uniwersytetu wczoraj i dziś. „Folia Philosophica”. Vol. 38, s. 157-170. Katowice 2017. ISSN 2353-9445 (online), ISSN 1231-0913 (print).
 • Slovensko-pol’ske kontakty profesora Jana Zouhara / Zlatica Plašienková, Barbara Szotek.// W: Filosofie jako životní cesta : ad honorem Jan Zouhar. – Brno Masarykovy univerzity, 2019. – S. 52-60. – ISBN 978-8 0-210-9457-4
 • Filozofia nowokrytyczna w rozumieniu Stanisława Kobyłeckiego i Mariana Massoniusa. Folia Philosophica 2020. T. 44, s. 1-19
 • Świętochowskiego pozytywistyczne dumania nad nauką jako motorem postępu Cywilizacyjnego. Folia Philosophica 2021. T. 46, s. 1-20

 

return to top