Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dariusz Kubok

19.01.2020 - 16:16, aktualizacja 24.05.2023 - 13:15
Redakcja:

prof. dr hab. Dariusz Kubok

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 324
tel.: +48 32 359 21 29
e-mail: dariusz.kubok@us.edu.pl

 

Stanowisko


profesor

 

Życiorys naukowy


 • 1995, Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii, magister filozofii.
 • 1998, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, filozofia (historia filozofii starożytnej), doktor.
 • 2004, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, nauki humanistyczne, doktor habilitowany.
 • 2009, Uniwersytet Śląski, Profesor UŚ.

 

Projekty badawcze


 • Kierownik grantów międzynarodowych:
  • Tradition und Formen der Kritik in der europäischen Philosophie. Grant naukowy: Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung. Rola w projekcie: Główny wykonawca, 2016-2017.
 • Staże naukowe i dydaktyczne:
  • Staż naukowy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 11.01.2015 – 14.01.2015.
  • Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, Palacký University Olomouc, 01.12.2015 – 05.12.2015.
  • Zagraniczny staż naukowo-dydaktyczny w Institute of Philosophy Matej Bel University, semestr zimowy 2014/2015.
  • Zagraniczny staż naukowy w Palacký University Olomouc, 01.02.-07.05.2016.
  • Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, Matej Bel, Banska Bystrica, 22-26.02.2017.
  • Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, University of Ostrava, 13-17.06.2017.

 

Cykle wykładów zagranicznych w ramach programu Erasmus (Erasmus+)


 • Trnava, The University of St.Cyril and Methodius, Episteme and Doxa in Greek Philosophy from Parmenides to Plato, 2009.
 • Trnava, The University of St.Cyril and Methodius, Gorgias and the Eleatic Philosophy, 2010.
 • Košice, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Much Ado about ‘the One’: Xenophanes, Parmenides, Melissus, 2012.
 • Turkey, Kirikkale, Kirikkale University, Skeptical Attitude in Early Greek Thought, 2014.
 • Košice, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Xenophanes of Colophon and the Beginnings of Epistemology in Greek Philosophy, 2015.
 • Greece, University of Ioanina, The Origins of Ancient Greek Skepticism, 2016.
 • Czech Republic, Usti nad Labem, The Essence and Forms of Philosophical Criticism in the Presocratic Thought, 2017.

 

Sprawowane funkcje


 • Dyrektor Instytutu Filozofii UŚ.
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Filozofii.
 • Kierownik zespołu badawczego w Instytucie Filozofii.
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Filozofii i Socjologii PAN – Oddział w Katowicach.

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Działalność redakcyjna:
  • Redaktor naczelny czasopisma „Folia Philosophica”,
  • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Studia Antyczne i Mediewistyczne”,
  • Członek Rady Programowej czasopisma „Studia z Filozofii Polskiej”,
  • Członek Komitetu Naukowego czasopisma „Słupskie Studia Filozoficzne”,
  • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma “Idea. Studia na Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”.
  • Redaktor naukowy serii: Filozofia, Uniwersytet Śląski (od 2012 do nadal).
 • Działalność organizacyjna:
  • Komisja Bioetyczna przy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
  • Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN.
  • Rada Programowa Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego.

 

Nagrody


 • Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez JM Rektora UŚ, Katowice, 2005.
 • Nominacja do Nagrody Głównej Konkursu im. J. Długosza dla najlepszej książki z zakresu humanistyki za rozprawę Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, 2005.
 • Nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez JM Rektora UŚ, Katowice, 2009.
 • Wyróżnienie rozprawy habilitacyjnej przez Radę Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Katowice, 2006.
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Katowice, 1998.
 • Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez JM Rektora UŚ, Katowice, 2016
 • Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez JM Rektora UŚ, Katowice, 2017.

 

Zainteresowania naukowe


Historia filozofii starożytnej, ontologia, epistemologia, historia idei

 

Wybrane publikacje


 • Problem apeiron i peras w filozofii przedsokratejskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice
  1998, ss. 168, ISBN 83-85355-57-X.
 • Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, ss. 504, ISBN 83-226-1310-5.
 • Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filozoficzne, pod. red. D. Kuboka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, ss.197, ISBN 978-83-7246-934-2.
 • Między kantyzmem a neokantyzmem, pod red. Andrzeja J. Norasa i Dariusza Kuboka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, ss. 160, ISBN 83-226-1187-0.
 • Trzy obszary badań społecznych. Historia, politologia, public relations, pod red.
  Kuboka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008,
  ss. 287, ISBN 978-83-7246-425-5.
 • Postacie i funkcje logosu w filozofii greckiej, red. D. Kubok i D. Olesiński, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Bielsko-Biała 2011, ISBN 987-83-60003-42-6.
 • Podstawy filozofii dla uczniów i studentów, autorzy: D. Kubok, K. Wieczorek, A.J. Noras, M. Wojewoda, red. K. Wieczorek, Videograf, Chorzów 2012, ISBN 9788378350958.
 • „Folia Philosophica”, vol. 34, Special issue: Forms of Criticism in Philosophy and Science, ed. by Dariusz Kubok, Katowice 2015, ss. 281, ISSN 0208–6336, ISSN 1231–0913.
 • Podstawy filozofii dla uczniów i studentów, autorzy: D. Kubok, K. Wieczorek, A.J. Noras, M. Wojewoda, red. K. Wieczorek, Videograf, Chorzów 2016, wyd. 2.
 • Dariusz Kubok (ed.): Thinking Critically: What Does It Mean? The Tradition of Philosophical Criticism and Its Forms in the European History of Ideas. Berlin/Boston: De Gruyter 2017.

Dariusz Kubok, PhD, DLitt

Professor in the Institute of of Philosophy, the University of Silesia in Katowice

Katowice, Bankowa 11, Room 324
Tel. (+48) 032-359-21-29
e-mail: dariusz.kubok@us.edu.pl

 

CURRENT POSITION


 • Director of the Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice, Associate Professor.
 • Deputy Chairman of the Committee of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences – Katowice.

 

EDUCATION


 • 2009, University of Silesia in Katowice, Associate Professor.
 • 2004, University of Silesia in Katowice, Faculty of Social Sciences – post-Ph.D.
 • 1998, University of Silesia in Katowice , Faculty of Social Sciences, philosophy (history of ancient philosophy) – Ph.D.
 • 1995, University of Silesia in Katowice, Institute of Philosophy, philosophy – Master of Arts,

 

FIELDS OF RESEARCH


Ancient Greek Philosophy * Political Philosophy * History of Ideas * Ontology * Metaphysics * Political Thought * Epistemology * Skepticism * Education * Metaphilosophy * Ethics * environmental philosophy

 

INTERNATIONAL GRANTS


Tradition und Formen der Kritik in der europäischen Philosophie. Sources of funding: Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung. Role in the project: Project Manager – Principal Investigator, 2016-2017.

 

RESEARCH AND TRAINING INTERNSHIPS


 • Research internship: Poland, Nicolaus Copernicus University, 11.01.2015 – 14.01.2015.
 • Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, Palacký University Olomouc, 01.12.2015 – 05.12.2015.
 • Research internship: Institute of Philosophy Matej Bel University, winter semester 2014/2015.
 • Research internship: Palacký University Olomouc, 01.02.2016. – 07.05.2016.
 • Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, Matej Bel, Banska Bystrica, 22-26.02.2017.
 • Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, University of Ostrava, 13-17.06.2017.
 • Scientific internship within project 002UMB-2/2016, Matej Bel, Banska Bystrica, 02-05.05.2018.
 • Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 26-30.11.2018.
 • Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia, 03-07.04.2019.
 • Scientific internship, Banska Bystrica, 07-09.10.2019.
 • Scientific and didactic visit, University of Bucharest, Romania, 20-26.11.2019.
 • Staff Training Visit within Erasmus Plus Training Staff Mobility, University of Ostrava, Czech Republic, 09-13.12.2019.

 

CYCLES OF LECTURES UNDER THE LLP-ERASMUS PROGRAMME (ERASMUS +)


 • Slovakia, Trnava, The University of St.Cyril and Methodius, Episteme and Doxa in Greek Philosophy from Parmenides to Plato, 2009.
 • Slovakia, Trnava, The University of St.Cyril and Methodius, Gorgias and the Eleatic Philosophy, 2010.
 • Slovakia, Košice, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Much Ado about ‘the One’: Xenophanes, Parmenides, Melissus, 2012.
 • Turkey, Kirikkale, Kirikkale University, Skeptical Attitude in Early Greek Thought, 2014.
 • Slovakia, Košice, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Xenophanes of Colophon and the Beginnings of Epistemology in Greek Philosophy, 2015.
 • Greece, University of Ioanina, The Origins of Ancient Greek Skepticism, 2016.
 • Czech Republic, Usti nad Labem, The Essence and Forms of Philosophical Criticism in the Presocratic Thought, 2017.
 • Slovakia, Trnava, The University of St.Cyril and Methodius, Two Forms of Anti-Dogmatic Criticism in the Philosophy of Politics. A Polemic Between K.R. Popper and M. Oakeshott, 2018.

 

SELECTED FOREIGN LECTURES


 • Slovakia, Banska Bystrica, Matej Bel University Banska Bystrica, Freedom and authority in Greek Philosophy, 2001.
 • Greece, Athens, Symposium: Knowledge and Faith. Philosophy and Religion in Ancient World, lecture topic: Knowledge, faith and skepticism: Xenophanes` Fragment B 18 (Diels-Kranz), 2015.
 • Greece, Athens, Lecture and conducting a workshop: Plato’s Conception of Knowledge, place: ruins of Plato’s Academy, 2015.
 • Czech Republic, Olomouc, Centre for Renaissance Text, lecture topic: Was Xenophanes a sceptic?, 2014.
 • Greece, Athens, Symposium: Koinos Logos: Between Jerusalem and Athens. A Human, Religion, State in the Ancient and Christian Culture, lecture topic: Men, religiosity, polis in the light of Xenophanes’ critical attitude, 2014.
 • Slovakia, Banska Bystrica, Matej Bel University Banska Bystrica, lecture topic: Knowledge in Ancient and Contemporary Thought, 2008.
 • Slovakia, Banska Bystrica, Matej Bel University Banská Bystrica, lecture topic: Monism and Pluralism in Ancient Philosophy, 2007.
 • Slovakia, Prešov, The University of Prešov, lecture topic: Elenchos in Early Greek Philosophy, 2006.
 • Czech Republic, Olomouc, Palacký University Olomouc, lecture topic: Philosophical Criticism and Skepticism in Early Greek Thought, 2016.

 

ACADEMIC CONFERENCE ORGANIZATION


 • Oblicza prawdy w filozofii, etyce i polityce, Bielsko-Biała, 9-10.12.2005.
 • Oblicza prawdy i sprawiedliwości w badaniach filozoficznych, filologicznych i politologicznych, Bielsko-Biała, 8-9.12.2006.
 • International Scientific Conference: Faces of Mysticism, Katowice, 23.04.2015 – 24.04.2015.
 • IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17.09.2012 – 21.09.2012.
 • Nieobecność, nieświadomość, pustka, nicość – próby transgresji i opisu, Katowice, 2015.
 • Film i Filozofia, Katowice, 30.05.2015.
 • Paweł z Tarsu, Katowice, 20.05.2015.
 • Strategie cielesności w humanistyce, Katowice, 11.04.2016.
 • Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji, Katowice, 18-19.04.2016.
 • Organization of the international workshop: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany, 07-09.11.2016.
 • International Scientific Conference: Tradition and forms of criticism in European philosophy (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung), 12-13.09.2017 (main organizer).

 

CONFERENCE PARTICIPATION


 • Participation in over 100 scientific conferences.

 

EDITORIAL ACTIVITY


 • Editor-in-Chief „Folia Philosophica”,
 • Member of the Editorial Board: „Studia Antyczne i Mediewistyczne”,
 • Member of the Program Council: „Studia z Filozofii Polskiej”,
 • Member of the scientific committee „Słupskie Studia Filozoficzne”,
 • Member of the Editorial Board: “Idea. Studia na Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”.
 • Editor of the Series: Filozofia, University of Silesia in Katowice (from 2012).

 

AWARDS


 • Award of the Rector of the University of Silesia in Katowice, Katowice, 2005.
 • Award of the Rector of the University of Silesia in Katowice, Katowice, 2009.
 • Nomination to an individual award of The Jan Dlugosz Contest (for book Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei), Cracow, 2005.
 • Award of the Faculty of Social Sciences for habilitation dissertation, Katowice, 2006.
 • Award of the the Faculty of Social Sciences for doctor’s dissertation, Katowice, 1998.
 • Award of the Rector of the University of Silesia in Katowice, Katowice, 2016.
 • Award of the Rector of the University of Silesia in Katowice, Katowice, 2019.

 

SEECTED BOOKS


 • Problem apeiron i peras w filozofii przedsokratejskiej, (Problem of apeiron and peras in the Presocratic Philosophy), Katowice 1998.
 • Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei (Truth and belief. Study of the Philosophy of Parmenides of Elea), Katowice 2004.
 • Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filozoficzne, red. D. Kubok (Truth and the Human World. Studies and Philosophical sketches, ed. by D. Kubok), Katowice 2008.
 • Thinking Critically: What Does It Mean? The Tradition of Philosophical Criticism and Its Forms in the European History of Ideas. Ed. by D. Kubok, Berlin/Boston: De Gruyter 2017.

 

dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ

return to top