Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dariusz Olesiński

19.01.2020 - 16:22, aktualizacja 03.11.2021 - 15:09
Redakcja: am

dr Dariusz Olesiński

Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój nr 317
tel.: +48 32 359 11 83
e-mail: dariusz.olesinski@us.edu.pl

 

Stanowisko


adiunkt

 

Życiorys naukowy


 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, psychologia, 1991, magister
 • Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii, filozofia, 1993, magister
 • Uniwersytet Śląski, Instytut Filozofii, nauki humanistyczne (historia filozofii starożytnej), 2000, doktor

 

Cykle wykładów zagranicznych w ramach programu Erasmus (Erasmus+):


 • Trnava, The University of St.Cyril and Methodius, The nature and development of Plato’s dialectic, 2009.
 • Trnava, The University of St.Cyril and Methodius, The Way of Selfknowledge In Plato’s Philosophy, 2010.
 • Košice, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Plato and the problem of knowledge, 2012.
 • Turkey, Kirikkale, Kirikkale University, Plato’s Concept of the Good, 2014.
 • Greece, University of Ioanina, The outline of Plato’s aitiology, 2016.
 • Czech Republic, Usti nad Labem, Plato’s philosophy – the problem of method and the limits of knowledge, 2017.

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne

 

Nagrody


 • Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowe (2000 rok)

 

Zainteresowania naukowe


 • historia filozofii starożytnej,
 • ontologia,
 • epistemologia,
 • psychologia osobowości.

 

Publikacje


 • Olesiński Dariusz, Metoda hipotetyczna w „Politei” Platona (w:) Wollner U., Taliga M. (eds.): Poznanie a demarkácia. Tribun EU, Brno 2011, s. 62-76.
 • Olesiński Dariusz, Symfonia logosu w Platońskim „Fedonie” (w:) Kubok D., Olesiński D. (red.): Postacie i funkcje logosu w filozofii greckiej. Wyd. UŚ, Katowice 2011, s. 59-72.
 • Olesiński Dariusz, Dialektická koncepcia slobody v Platónovej filozofii (in:) P. Sucharek (ed.): Sloboda a jej projekcie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Prešov 2012, s. 48-54.
 • Olesiński Dariusz, Plato’s Conception of the Good in The Republic (in:) A. Woszczyk, D. Olesiński (eds.): Being and Logos. Categorical and Generic Analyses of Being in Classical Philosophy, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2012, p. 39-54.
 • Olesiński Dariusz: Filozofia jako egzaminowanie ludzkiego życia – rola aporii w Sokratejskiej elenktyce, (in:) Sucharek (ed.): Filozofia a umenie žiť. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Prešov 2014, s. 36-42.
 • Olesiński Dariusz, Terapeutyczna moc Sokratejskiej dialektyki, (w:) A. Woszczyk, D. Olesiński (red.): Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego. UŚ, Katowice 2014, s. 13-28.
 • Olesiński Dariusz: Platońska dialektyka rozumu jako model racjonalności krytycznej, (in:) Pavol Sucharek – Ondrej Marchevský (eds.): Racionálne – iracionálne. Filozofická fakulta PU v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri SAV, Prešov 2015, s. 61-67.
 • Olesiński Dariusz: Poznanie dobra jako zwieńczenie platońskiej dialektyki. Pr. Nauk. UŚl., Folia Philos. – T. 33 (2015), s. 129-143.
 • Olesiński Dariusz: Elenktyka jako ‘therapeia’ w świetle Platońskiego ‘Eutyfrona’, (w:) Łapiński K., Pawlik R., Tichy R. (eds.), Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu. UW, Warszawa 2017, s. 49-60.
 • Olesiński Dariusz: Aspects of Criticism in Plato’s Philosophy, (in:) Kubok D. (ed.), Thinking critically: what does it mean?, Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2018, pp. 47-64.

 

Dariusz Olesiński

return to top