Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Grażyna Szumera

19.01.2020 - 14:46, aktualizacja 10.02.2022 - 12:35
Redakcja:

dr hab. Grażyna Szumera, prof. UŚ

Instytut Filozofii
Wydział humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój nr 321a
tel. +48 32 359 …..
e-mail: grazyna.szumera@us.edu.pl

 

Stanowisko


profesor uczelni

 

Życiorys naukowy


 • 1987- absolwentka socjologii na WNS UŚ
 • 1997 – uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na WNS UŚ, na podstawie rozprawy pt. „Cywilizacja w koncepcji filozoficznej Erazma Majewskiego”
 • 2011- nadany został stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Myśl historiozoficzna i filozofia społeczna Jana Karola Kochanowskiego”

 

Projekty badawcze


 • Grant WNS UŚ GW/10/07

 

Sprawowane funkcje


 • Przewodnicząca Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku filozofia (od 2012)

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Członek: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Slovenskié Filozofické Zdrŭzenie pri Slovenskiej Akadémii Vied
 • Rada Programowa „Studia z Filozofii Polskiej“

 

Nagrody


 • Nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowo badawcze

 

Zainteresowania naukowe


 • Filozofia polska
 • Filozofia dziejów
 • Filozofia cywilizacji

 

Publikacje


 • Charakter narodowy a dzieje Polski według Jana Stachniuka. W: Mit, historia, kultura. J. Skoczyński. Księgarnia Akademicka; ISBN: 978-83-7638-222-7; 2012.
 • Chrześcijaństwo a cywilizacja. (W) Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-931-2.
 • Wizja historii w polskiej myśli romantycznej. (W) Rocznik Historii Filozofii PolskiejRomantyzm, T.7, Warszawa 2014. ISSN 1689-6289.
 • Refleksje nad wojną i pokojem. W. Filozoficzne i społeczne aspekty bezpieczeństwa. M. Kasperski, T. Szczurek. Warszawa 2013. ISBN 978-83-629.
 • Zwolennicy psychologii narodów w myśli polskiej na początku XX wieku. (W) Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku. Pod red. M. Woźniczki. Częstochowa 2014. Wyd. AJD. ISBN 978-83-7455-931-2.
 • Zmiany tożsamości w społeczeństwie polskim. (W) Współczesna filozofia społeczna w Polsce. Red. T. Czakon, D. Ślęczek-Czakon. Katowice 2014. ISBN 978-83-7164-846-5.
 • Globalizacja – szanse i zagrożenia w sferze kultury. (W) Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1943. Seria: Organizacja i zarządzanie. Rozwój społeczny wobec wartości. Z 8. Pod red. A. Kuzior i D. Fobelowej. Gliwice 2015.
 • Człowiek we spółczesnym świecie – poglądy Ericha Fromma. (W) Clovek a osamelost. (eds) J. Šlosiar, M. Duško, M. Palencàr. Banska Bystrica 2015. ISBN 978-80-557-0896-6.
 • Człowiek a współczesne technologie informacyjne. (W) Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1961. Seria: Organizacja i zarządzanie. Etyka- technika – społeczeństwo. Aktualne problemy i perspektywy rozwoju. Z. 95. Pod red. A. Kuzior i A. Lobanowej Gliwice 2016. ISSN 1641-3466.
 • Relacje między cywilizacjami. W: Kultúra, civilizácia, normativita – dialog a konflikty z pohl’adu filozofie. A. Jovorská, O. Marchevský. Bratislava 2017. ISBN 978-80-970303-8-4.
 • Wątki elitaryzmu w polskiej myśli filozoficznospołecznej początku XX wieku. W: „Folia Philosophica”. Vol 38. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ISSN 1231-0913.

 

Grażyna Szumera

return to top