Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Krzysztof Wieczorek

19.01.2020 - 18:18, aktualizacja 05.12.2020 - 19:37
Redakcja: an

dr hab. Krzysztof A. Wieczorek, prof. UŚ

UŚ WNS piętro III pokój nr 320
tel. +48 32 359 16 32
e-mail: krzysztof.wieczorek@us.edu.pl

Stanowisko

profesor uczelni

Życiorys naukowy

 • 1993 – uzyskanie stopnia magistra filozofii.
 • 1999 – uzyskanie stopnia doktora nauk filozoficznych w zakresie filozofii. Rozprawa doktorska: Skuteczność komunikacji w perspektywie teorii aktów mowy.
 • 2014 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk filozoficznych w zakresie filozofii na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej.

Nagrody

 • 2004 r. – Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą, przyznana przez Rektora UŚ w Katowicach.
 • 2006 r. – Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą, przyznana przez Rektora UŚ w Katowicach.

Zainteresowania naukowe

 • logika nieformalna,
 • logika klasyczna,
 • argumentacja i perswazja,
 • myślenie krytyczne,
 • erystyka,
 • związki między logiką i psychologią

Publikacje

 • Krzysztof Szymanek, Krzysztof A. Wieczorek, Andrzej S. Wójcik; Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
 • Krzysztof Szymanek, Krzysztof A. Wieczorek, Andrzej S. Wójcik; Umeni Argumentace. Ulohy na zkoumani argumentu. Univerzita Palackeho v Olomouci, 2004.
 • Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków. Wydawnictwo Skrypt, 2005.
 • Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013.
 • Logiczne i empiryczne równie pochyłe. „Folia Philosophica”, T. 30, 2012; s. 239–258.
 • The Polish School of Argumentation: A Manifesto. (współautor) “Argumentation”, Vol. 28, Issue 3, 2014; s. 267–282.
 • „Schematy argumentacyjne” jako podstawa racjonalnej dyskusji.W: „Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki.” Red. P. Stalmaszczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015; s. 35–53.
 • Logika nieformalna. W: „Panorama współczesnej filozofii.” Red. J. Hołówka, B. Dziobkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016; s. 233–255.
 • Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją. (współautor) „Zagadnienia naukoznawstwa”, T. 52, nr 3 (209), 2016, s. 313–330.
 • Brakujące elementy argumentów. „Zagadnienia naukoznawstwa”, T. 52, nr 3 (209), 2016, s. 417–428.
return to top