Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Krzysztof Wieczorek

19.01.2020 - 18:18, aktualizacja 09.02.2022 - 07:34
Redakcja:

dr hab. Krzysztof A. Wieczorek, prof. UŚ

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny
Katowice 40-007, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój nr 320
tel. +48 32 359 16 32
e-mail: krzysztof.wieczorek@us.edu.pl
Strona www: www.krzysztofwieczorek.pl

 

Stanowisko


profesor uczelni

 

Życiorys naukowy


 • 1993 – uzyskanie stopnia magistra filozofii.
 • 1999 – uzyskanie stopnia doktora nauk filozoficznych w zakresie filozofii. Rozprawa doktorska: Skuteczność komunikacji w perspektywie teorii aktów mowy.
 • 2014 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk filozoficznych w zakresie filozofii na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej.

 

Nagrody


 • 2004 r. – Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą, przyznana przez Rektora UŚ w Katowicach.
 • 2006 r. – Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą, przyznana przez Rektora UŚ w Katowicach.

 

Zainteresowania naukowe


 • logika nieformalna,
 • logika klasyczna,
 • argumentacja i perswazja,
 • myślenie krytyczne,
 • erystyka,
 • związki między logiką i psychologią.

 

Wybrane publikacje


 • Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków. Wydawnictwo Skrypt, 2005.
 • Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013.
 • The Polish School of Argumentation: A Manifesto. (współautor) “Argumentation”, Vol. 28, Issue 3, 2014; s. 267–282.
 • „Schematy argumentacyjne” jako podstawa racjonalnej dyskusji.W: „Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki.” Red. P. Stalmaszczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015; s. 35–53.
 • Logika nieformalna. W: „Panorama współczesnej filozofii.” Red. J. Hołówka, B. Dziobkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016; s. 233–255.
 • Brakujące elementy argumentów. „Zagadnienia naukoznawstwa”, T. 52, nr 3 (209), 2016, s. 417–428.
 • Ocena argumentów w kontekście nauczania krytycznego myślenia, „Studia Semiotyczne”, nr 1, 2018, s. 83-106.
 • Cele i metodyka usługowego kursu logiki. W: „Logika. Cz. 2, Kultura logiczna.” Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018; s. 297-313.
 • Logika w pigułce (oprac.). Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021.
 • Krzysztof Szymanek, Krzysztof A. Wieczorek, Sztuka argumentacji : rozszerzone ćwiczenia w badaniu argumentów. (współautor). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

 

Krzysztof Wieczorek

return to top