Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Maciej Stanek

09.11.2021 - 15:36, aktualizacja 24.05.2022 - 17:58
Redakcja: am

dr Maciej Stanek

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 317
tel.: +48 32 359 11 18
e-mail: maciej.stanek@us.edu.pl

 

Stanowisko


adiunkt

 

Życiorys naukowy


wykształcenie

 • 2010–2015 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii: stacjonarne studia doktoranckie; rozprawa nt. Jana Burydana Quaestiones super „Parva Naturalia” Aristotelis. Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna; promotor:
  dr hab. Hanna Wojtczak
 • 2005–2010 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii: jednolite studia magisterskie na kierunku filozofia; praca magisterska nt. Właściwości kategorii relacji w komentarzu Benedykta Hessego do Kategorii Arystotelesa. Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna; promotor: dr hab. Hanna Wojtczak

zatrudnienie

 • 2020–obecnie – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii: adiunkt badawczo-dydaktyczny
 • 2016–2018 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii: adiunkt badawczy (post-doc)

 

Projekty badawcze


 • 06.12.2011-05.12.2013 r., Przygotowanie edycji krytycznej Jana Burydana „Quaestiones super >>Parva naturalia<< Aristotelis; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; charakter uczestnictwa: kierownik projektu

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Artes Liberales (TN KUL)

 

Zainteresowania naukowe


 • Historia filozofii średniowiecznej, zwłaszcza późnośredniowieczna filozofia przyrody (Parva naturaliaProblemata i De anima) oraz logika, uprawiane na Uniwersytecie Paryskim i Uniwersytecie Krakowskim; teologia późnego średniowiecza; „Awerroizm” łaciński

 

Wybrane publikacje (po doktoracie)


 • Maciej Stanek, Problemata Parvorum naturalium: An Anonymous Supplement to John Buridan’s Commentary on the “Parva naturalia”, “Przegląd Tomityczny” 27 (2021), p. 61-105.
 • Maciej Stanek, Puncta ex commentario Nicolai Tempelfeld de Brzeg in „Parva naturaliaˮ: Editio Critica, „Przegląd Tomistyczny” 24 (2018), p. 289-319.
 • Maciej Stanek, Zachowana w rękopisie Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego IV Q 6 kopia Hermeneutyki Arystotelesa, przepisana przez Jodoka z Głuchołaz, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16/51 (2018), p. 187-190.
 • Maciej Stanek (ed.), Textus De interpretatione Aristotelis manu Jodoci de Zigenhals scriptus, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16/51 (2018), p. 191-206.
 • Hanna Wojtczak, Maciej Stanek, Marsilius of Inghen’s (?) Question Utrum dialectica est ars artium et scientia scientiarum Preserved in Cod. Oxford, Bodleian Library, Canon Misc. 381, „Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter” 21 (2018), p. 165-182.
 • Maciej Stanek, Łukasz Tomanek, Maciej z Szydłowa i jego kwestia o przedmiocie nauki o duszy, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16/51 (2018), p. 161-170.
 • Maciej Stanek, Łukasz Tomanek (eds.), Mathiae de Zydlovo: Utrum anima sit subiectum scientiae libri De anima vel non?, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16/51 (2018), p. 171-178.
 • Hanna Wojtczak, Maciej Stanek (eds.), Marsilius de Inghen (?), Recommendatio Logicae, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16/51 (2018), p. 148-152.
 • Hanna Wojtczak, Maciej Stanek, Marsyliusza z Inghen (?) Pochwała logiki. Komentarz do przekładu, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16/51 (2018), p. 153-156.
 • Hanna Wojtczak, Maciej Stanek (trs.), Marsyliusz z Inghen (?), Pochwała logiki, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16/51 (2018), p. 157-159.

 

Maciej Stanek

return to top