Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Magdalena Wołek

19.01.2020 - 13:49, aktualizacja 24.02.2022 - 13:59
Redakcja: am

dr Magdalena Wołek

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice 40-007, ul. Bakowa 11, piętro III, pokój 318b
e-mail: magdalena.wolek@us.edu.pl

 

Stanowisko


adiunkt

 

Życiorys naukowy


 • 2004 – tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii; praca doktorska pt. Estetyczne kontynuacje postmodernizmu. Neopragmatyzm Richarda Shustermana
 • 2001-2004 – studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim; Instytut Filozofii
 • 1996-2001 – studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim; Instytut Filozofii; praca magisterska pt. Zarys estetyki postmodernizmu
 • 1993-1997 – studia magisterskie na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach; Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

 

Projekty badawcze


 • Estetyczne konteksty współczesności
 • Międzynarodowa grupa badawcza CULT-MEDIA

 

Projekty dydaktyczne


 • Grant E-learning prospects for humanities / Elephant (2020-2022)
 • Opiekunka grupy projektowej Obywatele świata sztuki. Sztuka w działaniach artystów-naukowców w ramach projektu Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany (2021-2022)
 • Tutorka Uniwersytetu młodych naukowców (2021-2022)
 • Wykładowczyni Mobilnego uniwersytetu młodzieży (2021-2022)
 • Tutorka Mistrzów dydaktyki (2020-2022)

 

Sprawowane funkcje


 • Dyrektor kierunków studiów: filozofia, kognitywistyka, doradztwo filozoficzne i coaching
 • Przewodnicząca Rady Dydaktycznej kierunków filozofia, kognitywistyka, doradztwo filozoficzne i coaching
 • Członkini Wydziałowej komisji ds. kształcenia i studentów
 • Członkini Kolegium Wydziału Humanistycznego
 • Dyrektor kierunków filozofia, kognitywistyka (2019-2021)
 • Tutor naukowy studentów ISM
 • Członkini komisji dr. Strategii Rozwoju w Zakresie Kształcenia i Dydaktyki (2016-2020)
 • Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych (od 2016)
 • Instytutowy koordynator programu Erasmus + (do 2016)
 • Instytutowy koordynator programu MOST (do 2020)

 

Nagrody


 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UŚ za działalność dydaktyczną (2021)
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UŚ za działalność organizacyjną (2021)
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UŚ za działalność organizacyjną (2020)
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UŚ za działalność organizacyjną (2019)
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UŚ działalność naukowo-badawczą (2010)

 

Zainteresowania naukowe


 • Estetyka, filozofia sztuki (zwłaszcza sztuki współczesnej), filozofia muzyki, filozofia i estetyka nowych mediów, design i kultura popularna

 

Wybrane publikacje


 • Ecological art and its main thesis. Zesz. Nauk. ­– Polit. Śl., Organ. Zarz. ­– Z. 141 (2019), s. 429-442.
 • Sztuka zakłóceń: awangarda transformatywna i dekompozycja publicznej przestrzeni symboli. Zesz. Nauk. ­– Polit. Śl., Organ. Zarz. – Z. 123 (2018), s. 585-595.
 • Life of Thing. Can We Still Apply a Category of Functionality? W: Von der Agora zur Cyberworld: Soziale und kulturelle, digitale und nicht-digitale Dimensionen des öffentlichen Raumes. – Berlin: trafo, 2018. – S. 153-165.
 • Odpowiedzialny dizajn : etyka i problem potrzeby.Zesz. Nauk. – Polit. Śl., Organ. Zarz. – Z. 112 (2017), s. 417-429
 • New Media and the Problem of Recorded Music. W: Die Zukunft von Medien-Räumen: zwischen Freiheit und Zwängen. Trafo, Berlin 2017, s. 161-170.
 • Prawo do bycia artystą: sztuka i prawo autorskie, Zesz. Nauk. – Polit. Śl., Organ. Zarz. – Z. 95 (2016), s. 553-565.
 • Revolution Bringing the Bygones Back. New Technologies in the Music of the 20th Century. W: Aneignungs- und Nutzungsweisen neuer Medien durch Kreativitat und Kompetenz. Trafo, Berlin 2015, s. 161-174.
 • To Decline an Audience. Work of art from avant-garde to new media. W: Virtualisierung und Mediatisierung kultureller Raume: die Neuen Medien – Gewinne – Verluste – Gefahren. – mit einem Anhang zum 65. Geburtstag von Hans-Ulrich Schilf und einer Beigabe zum 80. Geburtstag von Siegfried Wollgast. – Berlin: Trafo, 2015. – S. 189-196.
 • Czy królowa jest naga? Wirtualność jako problem języka filozofii. W: Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki. Warszawa 2013, s. 25-43.
 • Understanding of human identity in discourse on New Media. W: Von der Informations- zur Wissensgesellschaft: e-Society – e-Partizipation – e-Identitat. Trafo, Berlin 2013, s. 305-316.
 • Topoi of discourse on new media. W: Topoi der Rationalität : Technizität – Medialität – Kulturalität. – Berlin: Trafo, 2010. – S. 131-142.

 

return to top