Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Maria Niemczuk-Misala

19.01.2020 - 14:12, aktualizacja 04.11.2021 - 10:12
Redakcja: am

dr Maria Niemczuk-Misala

Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój nr 331 A
tel. +48 32 359 16 09
e-mail: maria.niemczuk@us.edu.pl

 

Stanowisko


adiunkt

 

Życiorys naukowy


 • 1987 – ukończenie studiów filozoficznych w UMCS w Lublinie
 • 1988 – podjęcie pracy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 1993 rok – obrona pracy doktorskiej na temat: Antropologia filozoficzna Leszka Kołakowskiego

 

Projekty badawcze


 • Antropologia filozoficzna – jej status i możliwości uprawiania
 • Antropologia filozoficzna – metodologia i tradycja
 • Antropologia filozoficzna – tradycje, współczesne stanowiska
 • Metodologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne problemy etyki

Sprawowane funkcje


 • Asystent (1988-1993) adiunkt (1993-1996), st. wykł. (1996-2005) w Zakładzie Antropologii Filozoficznej – kierownik prof. dr hab. Józef Bańka
 • St. wykł (2005-2015) w Zakładzie Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacji – kierownik Andrzej Kiepas
 • St. wykł. (od 2015 r) w Zakładzie Etyki – kierownik Danuta Śleczek-Czakon

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Sekretarz Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 1994 roku)
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (2008-2012)
 • Członek Słowackiego Towarzystwa Filozoficznego
 • Członek Stowarzyszenia Filozofów Słowiańskich
 • Członek Rady Wydziału w latach (2014-2016)

 

Nagrody


 • 1994 Nagroda Rektora za działalność naukowo-badawczą

 

Zainteresowania naukowe


 • Antropologia filozoficzna, filozofia kultury, filozofia cywilizacji, etyka

 

Publikacje


 • Antropologia filozoficzna oparta na eutyfronice. [W:] Wieczne teraz. A. L. Zachariasz i E. Struzik. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego. Katowice 2002.
 • Bibliografia prac Profesora Józefa Bańki. [W:] Wieczne teraz. A. L. Zachariasz i E. Struzik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2002.
 • Recentywizm a nieśmiertelność: szyfry transcendencji. [W:] Recentywizm na tle kierunków filozoficznych i socjologicznych wobec wyzwań współczesności. Red. J. Czerny i S. Bukowska. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 2005, s. 31-37.
 • Etyka a globalizacja, czyli w poszukiwaniu Lewiatana. [W:] Wartości i ich funkcja w kształtowaniu cywilizacji globalnej. Red. J. Bańka przy współpracy S. Bukowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2004.
 • Opracowanie bibliografii prac Profesora Jozefa Bańki. [W:] Miedzy recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Józefa Banki. Red. P. Skudrzyk i G. Mitrowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005, s. 20-43
 • Wielość cywilizacji a globalizacja. [W:] Igor Hrusowski – osobnost slovenskiej filozofie. Red. Z. Plesiankowa, E. Lalikowa. Bratyslava 2007.
 • System kultury w ujęciu Andrzeja L. Zachariasza. [W:] Księga Jubileuszowa poświęcona Andrzejowi L. Zachariaszowi. Red. W. Zięba. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2009.
 • System kultury w ujęciu Andrzeja L. Zachariasza [W:] Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane Andrzejowi L. Zachariaszowi. Red. W. Zięba, K. Killian. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2009, s. 615-625. ISBN 978-83-7338-460-6
 • Filozofia kultury jako filozofia ciała rozumianego transcendentalnie. W: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie metafizycznym. Red. A. Kiepas i E. Struzik. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, s.607-614. ISBN 978-83-926022-4-8
 • Status wiedzy i wirtualność wychowawcza w ponowoczesnym świecie Jean-Francois Lyotarda; w: „Archeus”, 11/2010 (ukazało się w 2011). ISSN 1641-5973, s. 95-106.
 • Etos wychowania a postmodernizm; w: Etos pracy i deontologia zawodowa. Red. M. Kasperski i T. Szczurek. Warszawa 2011. ISBN 978-83-62954-24-7. S. 369-375.

return to top