Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mariusz Wojewoda

19.01.2020 - 13:37, aktualizacja 10.02.2022 - 09:01
Redakcja:

dr hab. Mariusz Wojewoda, prof. UŚ

UŚ Wydział Humanistyczny
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 321
tel. +48 32 359 1709
e-mail: mariusz.wojewoda@us.edu.pl

Stanowisko


profesor uczelni

 

Życiorys naukowy


 • 1992 – magisterium z filozofii (Uniwersytet Śląski)
 • 1997 – magisterium z teologii (Uniwersytet Opolski)
 • 1997 – doktorat z filozofii (Uniwersytet Jagielloński)
 • 2011 – habilitacja z filozofii

 

Projekty badawcze


 • Udział w projekcie UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej Na Wiedzy, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1.

 

Sprawowane funkcje


 • Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego WNS, od 2004 do 2014 roku.
 • Kierownik Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogiczno-Dydaktyczne w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, od 2014 do 2018 roku
 • Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki, od 2017 do 2019 roku
 • Lider zespołu badawczego w Instytucie Filozofii – Filozofia wobec cywilizacyjnych wyzwań współczesności, od 2019 roku
 • Członek komisji etyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi od 2021 roku

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Słowackie Towarzystwo Filozoficzne
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 • Członkostwo w Komisji Studiów na Przyszłością Górnego Śląska PAN o/Katowice

 

Nagrody


 • W 1997 roku tytuł Primus inter pares na Uniwersytecie Opolskim od wojewody opolskiego Ryszarda Zembaczyńskiego.
 • 1.10.2010r. Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą od Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.
 • 1.10.2012r. Nagroda II stopnia za działalność naukowo-badawczą od Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.
 • 1.10.2013r. Nagroda III stopnia za działalność dydaktyczną od Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.

 

Zainteresowania naukowe


 • aksjologia, etyka teoretyczna, etyki stosowane, kogniwistyka, filozofia religii

 

Wybrane publikacje


Monografia autorska

 • Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii. Katowice: Wydawnictwo UŚ. 2010, ss. 335, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-1946-9.

Współredakcja monografii

 • Wartości – tradycja i współczesność.Red. D. Ślęczek-Czakon, M. Wojewoda. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2009, s. 196. ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-1816-5.
 • Filozofia w służbie polityki. Red. M. Wojewoda. K. Wieczorek: Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2012., ss. 314. ISBN 978-83-7205-306-0.
 • Być, mieć, czy władać, red. M. W. Czakon, M. Wojewoda, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 49, nr 4, ss. 320. ISSN 1426-9724.
 • Die Zukunnft von Medien-Räuman. Zwischen Freiheit und Zwängen, vol 25, red. G. Banse, T. Stępień, M. Sułkowska-Janowska, M. Wojewoda, trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Wieist, Berlin 2017.
 • Sicherheit und Risiko – Vermittlung, Verständnis und Verwirklichung der Kulturen,  vol. 25, Hrsg. Julius Erdmann, Sonja Ruda, Mariusz Wojewoda, Björn Egbert. – Berlin : trafo Wissenschaftsverlag: Network Cultural Diversity and New Media, 2020, ss. 343

Artykuły ostatnio opublikowane

 • Human and machine creativity : social and ethical aspects of the development of artificial intelligence, Małgorzata Suchacka, Rafał Muster, Mariusz Wojewoda, Creativity Studies 2021, iss 2, s. 430-443.
 • Karol Wojtyla’s Conception of Personhood from the Perspective of Cognitive Sciences, Philosophy and Canon Law, Vol. 7, no. 1 (2021), s. 1-17.
 • The Rule of the System of Technology and Its Algorithms and the Problem of Moral Responsibility, Er(r)go, nr 42, [z.] 1 (2021), s. 35-53.
 • Narratives about Cyborgization in the Context of Technoevolution, Logos and Ethos, t. 52 (2020), s. 11-32.
 • Prawda a wiarygodność fotografii – epistemologiczne i etyczne aspekty rozumienia obrazów, Er(r)go, nr 41, [z.] 2 (2020), s. 145-160.
 • Sumienie i dyskurs: analiza na marginesie „Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln” Jürgena Habermasa, Studia Nauk Teologicznych PAN, nr 14 (2019), s. 103-120
 • The Problem of Responsible Parenthood in the Axiological Perspective Analysis Inspired by the Encyclical „Humane Vitae”, Philosophy and Canon Law, vol. 5 (2019), s. 83-96.

 

Mariusz Wojewoda

return to top