Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Mariusz Wojewoda

19.01.2020 - 13:37, aktualizacja 05.12.2020 - 19:39
Redakcja: an

dr hab. Mariusz Wojewoda, prof. UŚ
UŚ WNS piętro III pokój nr 321
tel. +48 32 359 14 51
e-mail: mariusz.wojewoda@us.edu.pl

Stanowisko

profesor uczelni

Życiorys naukowy

 • 1992 – magisterium z filozofii (Uniwersytet Śląski)
 • 1997 – magisterium z teologii (Uniwersytet Opolski)
 • 1997 – doktorat z filozofii (Uniwersytet Jagielloński)
 • 2011 – habilitacja z filozofii

Projekty badawcze

 • Udział w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, realizowanego na użytek Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oddział w Chorzowie.
 • Udział w projekcie UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej Na Wiedzy, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1.

Sprawowane funkcje

 • Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego WNS, od 2004
 • Kierownik Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogiczno-Dydaktyczne w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, od 2014
 • Dyrektor Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego UŚ, od 2015
 • Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki, od 2017

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Słowackie Towarzystwo Filozoficzne
 • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
 • Członkostwo w Komisji Studiów na Przyszłością Górnego Śląska PAN o/Katowice

Nagrody

 • W 1997 roku tytuł Primus inter pares na Uniwersytecie Opolskim od wojewody opolskiego Ryszarda Zembaczyńskiego.
 • 1.10.2010r. Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą od Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.
 • 1.10.2012r. Nagroda II stopnia za działalność naukowo-badawczą od Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.
 • 1.10.2013r. Nagroda III stopnia za działalność dydaktyczną od Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia.

Zainteresowania naukowe

aksjologia, etyka teoretyczna, etyki stosowane, kogniwistyka,filozofia religii

Publikacje (wybór)

 • monografia autorska:
  • Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii. Katowice: Wydawnictwo UŚ. 2010, ss. 335, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-1946-9.
 • współredakcja monografii:
  • Wartości – tradycja i współczesność. Red. D. Ślęczek-Czakon, M. Wojewoda. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2009, s. 196. ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-1816-5.
  • Filozofia w służbie polityki. Red. M. Wojewoda. K. Wieczorek: Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2012., ss. 314. ISBN 978-83-7205-306-0.
  • Być, mieć, czy władać, red. M. W. Czakon, M. Wojewoda, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 49, nr 4, ss. 320. ISSN 1426-9724.
  • Die Zukunnft von Medien-Räuman. Zwischen Freiheit und Zwängen, vol 25, red. G. Banse, T. Stępień, M. Sułkowska-Janowska, M. Wojewoda, trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Wieist, Berlin 2017.
 • artykuły:
  • Role Models in Mass Media – An Ethical Reflection. In: Network. Cultural Diversity and New Media. Vol 20. Virtualisierung und Mediatisierung kultureller Räume. Die Neuen Medien – Gewinne – Verluste – Gefahren. Eds. H.P. Petsche, J. Erdmann, A. Zapf (Hg.). Berlin: Satz&Layout Trafo: 2015, s. 331–342. ISBN 978-386464-077-3.
  • Media and Anxiety of Civilization – an Ethical Perspective. In: Network. Cultural Diversity and New Media. Vol 21. Aneigungus- und Nutzungsweisen Neuer Medien durch Kreativität und Kompetenz. Eds. G. Banse. A. Rothkegel (Hg.). Berlin: Satz&Layout Trafo: 2015, s. 233–246. ISBN 978-3-86464-097-1.
  • Etyka odpowiedzialności a technika medyczna, “Medical Robots Reports”, vol. 4, s. 76–83, ISSN 2299-7407.
  • Etyka cnót w sferze medialnej i prywatnej, w:
   Prywatność w Sieci – dobro osobiste czy społeczne, red. M. Drożdż,
   Biblos, Tarnów 2016, ISBN 978-83-7793-384-8, s. 35-50.
  •  Ethical Aspects of Communication in the New Media. In: Die Zukunnft von Medien-Räuman. Zwischen Freiheit und Zwängen, vol 25, red. G. Banse, T. Stępień, M. Sułkowska-Janowska, M. Wojewoda, trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Wieist, Berlin 2017, s. 77–90.
return to top