Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Mirosław Tyl

19.01.2020 - 15:34, aktualizacja 10.02.2022 - 11:12
Redakcja:

dr hab. Mirosław Tyl, prof. UŚ

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 318 B
tel.: +48 32 359 12 17
e-mail: miroslaw.tyl@us.edu.pl

Stanowisko


profesor uczelni

 

Życiorys naukowy


 • 1988 magisterium
 • 1997 doktorat
 • 2013 habilitacja

 

Sprawowane funkcje


 • Członek Wydziałowego Zespołu ds Studiów Doktoranckich
 • Członek Wydziałowej Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne

 

Zainteresowania naukowe


filozofia współczesna, filozofia polska, filozofia starożytna, hermeneutyka

 

Publikacje


 • Badania recepcji a problem tradycji w historii filozofii. W: Litteraria Copernicana 2017 nr 4 (24).
 • Z Paros do Eleusis. Henryk Elzenberg – pesymista pielgrzymujący. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. 4/2017.
 • Karol Irzykowski i dylematy historiozofii literatury. W: Świat idei i lektur: twórczość Karola Irzykowskiego. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – s. 33-43.
 • Adam Mahrburg und der fruhe Neukantianismus. W: Neukantianismus in Polen. – Wurzburg: Konigshausen & Neumann, 2015. – s. 81-87.
 • Die Rezeption Kants im polnischen Marxismus. W: Neukantianismus in Polen. – Wurzburg: Konigshausen & Neumann, 2015. – s. 155-165.
 • Lekcja greki: o wierszu Anabaza z tomu Raport z oblężonego miasta. W: Gąszcz srebrnych liści: interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta. – Kraków: Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 2015. – s. 117-129.
 • Henryk Elzenberg – przypadek religijności bezwyznaniowej. Próba historiografii ekspresjonistycznej. W: Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej: inspiracje – krytyka. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014. – s. 447-45.
 • Filozofia – historia – historia filozofii: filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – s. 438.
 • Jan Legowicz – perspektywy badań historii filozofii ś Rocznik Historii Filozofii Polskiej – T. 4/5 (2011/2012), s. 243-268.
 • Transcendentalizm i historia filozofii. Ruch Filoz. – 2012, nr 2, s. 331-342.
 • Elzenberg i Herbert . W: Pojęcia kiełkujące z rzeczy: filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta. Kraków: Wydawnictwo Platan, 2010. S. 379-396.
 • Barbara Skarga: formacje intelektualne jako przedmiot historii filozofii i archeologii wiedzy. Ruch Filoz. – 2010, nr 2, s. 301-318.
 • Pesymizm, konserwatyzm, wartości: o filozofii Hernyka Elzenberga. Katowice: “Śląsk”, 2001. – s. 195.

 

Mirosław Tyl

return to top