Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Piotr Łaciak

08.02.2022 - 10:08, aktualizacja 10.02.2022 - 09:33
Redakcja:

prof. dr hab. Piotr Łaciak

 

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój nr 331 C
tel. +48 32 359 14 51
e-mail: piotr.laciak@us.edu.pl

 

Stanowisko


profesor

 

Życiorys naukowy


 • 1992 magister filologii polskiej, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny
 • 1994 magister filozofii, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych
 • 1996 doktor, nauki humanistyczne, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych
 • 2004 doktor habilitowany, nauki humanistyczne, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych
 • 2014 profesor, nauki humanistyczne

 

Projekty badawcze


 • Udział w projekcie „Index Plus” jako współredaktor anglojęzycznej wersji „Folia Philosophica”.

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Fenomenologia”.
 • Członek Rady Naukowej serii „Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego”
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Studia z Filozofii Polskiej” .

 

Nagrody


 • Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukową przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Tadeusza Sławka (1 października 2001 r.).
 • Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Janusza Janeczka (1 października 2005 r.).
 • Główna nagroda w 1 Konkursie Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego na najlepszą książkę polskiego autora z dziedziny fenomenologii w latach 2002-2005. Konkurs zorganizowało Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne przy współudziale Polskiej Akademii Nauk (26 listopada 2005 r.)
 • Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność organizacyjną przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka (1 października 2007 r.).
 • Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność organizacyjną przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia (1 października 2010 r. ).
 • Nagroda Indywidualna II stopnia za działalność organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Śląskiego przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia (1 października 2014 r. ).
 • Nagroda Indywidualna I stopnia za działalność naukowo-badawczą, w szczególności za uzyskanie tytułu naukowego profesora przyznana przez J.M. Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia (1 października 2015 r. ).
 • Złota odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego przyznana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego: 28 maja 2019 r

 

Zainteresowania naukowe


 • epistemologia
 • historia filozofii współczesnej
 • krytycyzm w ramach filozofii transcendentalnej, zwłaszcza filozofii Kanta i fenomenologii Husserla, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zbudowania metafizyki krytycznej w fenomenologii transcendentalnej

 

Wybrane publikacje


 • Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii. Wydawnictwo Baran i Suszczyński. Kraków 2001, 159 s. ISBN 83‑88575‑09‑0.
 • Struktura i rodzaje poznania „a priori” w rozumieniu Kanta i Husserla. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003, 268 s. ISSN 0208‑6336, ISBN 83‑226‑1268‑0.
 • Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, s. 330. ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-2130-1.
 • Fenomenologia transcendentalna i metafizyka. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, Vol. 60/2015, s. 255‑277. ISSN 0066-6874.
 • Dogmatism and Criticism in the Conception of Phenomenological Reduction. W: „Folia Philosophica”. T. 34. Special issue: Forms of Criticism in Philosophy and Science. Ed. D. Kubok. Katowice 2015, s. 101-124. ISSN 2353-9445 (online), 1231-0913 (print).
 • Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla. „Studia Philosophiae Christianae” 2015, nr 4, s. 123–149. ISSN 0585-5470.
 • Eksperyment unicestwienia świata jako argument za idealizmem transcendentalnym. „Fenomenologia” 2016, nr 14, s. 121‑144. ISBN 978–83–64864-71-1, ISSN 1731–7541.
 • Fenomenologia jako terapia. W: Istnienie – wartość – twórczość. Prace dedykowane profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Dariusz Dańkowski SJ, Piotr Duchliński. Akademia Ignatianum w Krakowie. Wydawnictwo WAM. Kraków 2016, s. 165-192. ISBN 978-83-7614-249-4 (Ignatianum) ISBN 978-83-277-1207-3 (WAM).
 • Kant a problem faktycznego istnienia „Ja myślę”. Próba analizy transcendentalno‑egologicznej. „Studia z Historii Filozofii” 2017, nr 2(8), s. 121–140. ISSN 2083 – 1978, e-ISSN 2391-775X, http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2017.019
 • Husserl a podstawowe pytanie metafizyki. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 26: 2017, nr 3 (103), s. 181–196. ISSN 1230-1493.
 • Przesąd korelatywistyczny a fenomenologia Husserla. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 28: 2019, Nr 1 (109), s. 115–130. ISSN 1230–1493. DOI: 10.24425/pfns.2019.126637.
 • Fenomenologia a problem „w sobie” przedmiotu. „Diametros”16 (2019), 62: 18–32. ISSN 1733-5566. Doi: 10.33392/diam.1163.
 • Formalne warunki możliwości doświadczenia a możliwość chaosu w filozofii krytycznej Kanta. „Studia z Historii Filozofii” Vol. 12, No 2 (2021), s. 141–168. ISSN 2083 – 1978, e-ISSN 2391-775X, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2021.012.

return to top