Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Piotr Łaciak

19.01.2020 - 15:53, aktualizacja 03.11.2020 - 14:34
Redakcja: an

prof. dr hab. Piotr Łaciak

Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III pokój nr 331 C
tel. +48 32 359 14 51
e-mail: piotr.laciak@us.edu.pl


Stanowisko

profesor nadzwyczajny


Życiorys naukowy

 • 1996 doktor
 • 2004 doktor habilitowany
 • 2014 profesor tytularny

Projekty badawcze

 • Udział w projekcie „Popularyzacja polskich czasopism na rynkach zagranicznych” jako współredaktor anglojęzycznej wersji „Folia Philosophica”.

Sprawowane funkcje

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe

 • Członek Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Fenomenologia”.
 • Członek Zespołu Recenzentów czasopisma „Sztuka i Filozofia”
 • Członek Rady Naukowej serii „Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego”
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Studia z Filozofii Polskiej” .

Nagrody

 • Główna nagroda w pierwszym konkursie Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego na najlepszą książkę polskiego autora z dziedziny fenomenologii w latach 2002-2005.

Zainteresowania naukowe

 • Epistemologia, historia filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii Kanta i fenomenologii

Publikacje

 • Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii. Wydawnictwo Baran i Suszczyński. Kraków 2001, 159 s. ISBN 83‑88575‑09‑0.
 • Struktura i rodzaje poznania „a priori” w rozumieniu Kanta i Husserla. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003, 268 s. ISSN 0208‑6336, ISBN 83‑226‑1268‑0.
 • Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2012, s. 330. ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-2130-1.
 • Fenomenologia transcendentalna i metafizyka. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, Vol. 60/2015, s. 255‑277. ISSN 0066-6874.
 • Dogmatism and Criticism in the Conception of Phenomenological Reduction. W: „Folia Philosophica”. T. 34. Special issue: Forms of Criticism in Philosophy and Science. Ed. D. Kubok. Katowice 2015, s. 101-124. ISSN 2353-9445 (online), 1231-0913 (print).
 • Pojęcie przesądu w filozofii krytycznej Kanta i fenomenologii Husserla. „Studia Philosophiae Christianae” 2015, nr 4, s. 123–149. ISSN 0585-5470.
 • Eksperyment unicestwienia świata jako argument za idealizmem transcendentalnym. „Fenomenologia” 2016, nr 14, s. 121‑144. ISBN 978–83–64864-71-1, ISSN 1731–7541.
 • Fenomenologia jako terapia. W: Istnienie – wartość – twórczość. Prace dedykowane profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Red. Dariusz Dańkowski SJ, Piotr Duchliński. Akademia Ignatianum w Krakowie. Wydawnictwo WAM. Kraków 2016, s. 165-192. ISBN 978-83-7614-249-4 (Ignatianum) ISBN 978-83-277-1207-3 (WAM).
 • Kant a problem faktycznego istnienia „Ja myślę”. Próba analizy transcendentalno‑egologicznej. „Studia z Historii Filozofii” 2017, nr 2(8), s. 121–140. ISSN 2083 – 1978, e-ISSN 2391-775X, http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2017.019
 • Husserl a podstawowe pytanie metafizyki. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 26: 2017, nr 3 (103), s. 181–196. ISSN 1230-1493.
return to top