Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Piotr Machura

19.01.2020 - 14:07, aktualizacja 05.12.2020 - 19:34
Redakcja: an

dr hab. Piotr Machura

UŚ WNS piętro III pokój nr 321
tel. +48 32 359 17 09
e-mail: piotr.machura[at]us.edu.pl

Stanowisko

adiunkt

Życiorys naukowy

 • 2002 – magisterium (w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych)
 • 2006 – doktorat (z wyróżnieniem)

Projekty badawcze

 • 2010-2011 – projekt „Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, Equality Justice” (grant standardowy nr 20820190 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego)

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe

 • The International Society for MacIntyrean Enquiry (USA) – Steering Committee Member)
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne – członek
 • Czlonek redakcji czasopisma „Folia Philosophica“
 • Członek rady serii Studies in Social and Global Justice (wyd. Rowman and Littlefield International, University of Nottingham)
 • Członek grupy badawczej Στάγειρα. Aristotelian Studies of Practical Philosophy, Uniwersytet w Barcelonie

Nagrody

 • 2011 – nagroda JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe

Zainteresowania naukowe

Etyka normatywna, etyka teoretyczna, etyka cnót, aksjologia, neoarystotelizm, filozofia społeczna

Publikacje

 • książki autorskie:
  • Ideał człowieka filozofa w koncepcji Alasdaira MacIntyre’a­, Katowice: Śląsk, 2009, ISBN 978-83-7164-600-3.
 • książki redagowane:
  • Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice, eds. J. Jurova, M. Jozek, A. Kiepas, P. Machura, Albert, Boskovice 2010, ss. 165, ISBN 978-80-7326-187-0.
  • Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, eds. J. Jurova, M. Jozek, A. Kiepas, P. Machura, Boskovice: Albert, 2011, ISBN 978-80-7326-196-2. 
 • artykuły:
  • Central-European Ethos: Equality, Social Emergence and Claims to Justice, in: Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice, eds. J. Jurova, M. Jozek, A. Kiepas, P. Machura, Albert, Boskovice, 2010, ISBN 978-80-7326-187-0, 
  • Central-European Ethos Freedom, Responsibility and Social Imaginaries, In: Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, eds. M. Jozek, J. Jurova, A. Kiepas, P. Machura, Boskovice: Albert 2011, ISBN 978-80-7326-196-2
  • Normy moralne, ideały i supererogacja, “Folia Philosophica” 2011, 29, ISSN 0208-6336, ISSN 1231-0913
  • Moral norms, moral ideals and supererogation, “Folia Philosophica”, 2013, 29 (English Edition), ISSN 0208-6336, ISSN 1231-0913
  • Radykalizm cnót. O “rewolucyjnym arystotelizmieAlasdaira MacIntyre’a, [w:] Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, red. J. Ziobrowski, Warszawa: Scholar 2013, ISBN 978-83-7383-622-8
  • Etyka doradzania – cnoty, dobra i relacje społeczne, [w:] Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, red. A. Woszczyk, D. Olesiński, Katowice: University of Silesia Press 2013, ISBN 978-83-63041-14-4,
  • Dobro a interesy – ku hermeneutyce filozofii praktycznej, „Zeszyty Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2013, 49, nr 4, ISSN: 1426-9724
  • Goods, interests and the language of morals, in: Virtue and Economy, eds. A. Bielskis, K. Knight, Boulder: Ashgate 2015, ISBN 978-1-4724-1256-0
  • Dobro a wolność. Wokół teorii możliwości Marthy Nussbaum, „Folia Philosophica” 2015, Nr 33, ISSN 1231-0932
return to top