Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Piotr Machura

19.01.2020 - 14:07, aktualizacja 10.02.2022 - 09:05
Redakcja:

dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ

Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 321
tel. +48 32 359 17 09
e-mail: piotr.machura@us.edu.pl

 

Stanowisko


profesor uczelni

 

Życiorys naukowy


 • 2002 – magisterium (w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych)
 • 2006 – doktorat (z wyróżnieniem)
 • 2011 – Visiting Research Fellow w Centre for Contemporary Aristotelian Studies in Ethics and Politics, London Metropolitan University
 • 2014 – Visiting Research Fellow w Centre for the Study of Social and Global Justice, University of  Nottingham
 • 2020 – habilitacja
 • Koordynator w obszarze nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki w Szkole Doktorskiej

 

Projekty badawcze


 • 2010-2011 – projekt „Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, Equality Justice” (grant standardowy nr 20820190 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego)

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • The International Society for MacIntyrean Enquiry (USA) – Steering Committee Member)
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne – członek
 • Czlonek redakcji czasopisma „Folia Philosophica“
 • Członek rady serii Studies in Social and Global Justice (wyd. Rowman and Littlefield International, University of Nottingham)
 • Członek Komisji Etyki ds. badań naukowych w Uniwersytecie Śląskim
 • Członek Kolegium Wydawniczego Uniwersytetu Śląskiego

 

Nagrody


 • 2010 – Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za działalność naukowo-badawczą
 • 2011 – Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowe
 • 2018 – Nagroda Zespołowa Rektora III stopnia JM Rektora UŚ za działalność organizacyjną
 • 2020 – Nagroda Zespołowa JM Rektora II stopnia za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze
 • 2020 – Nagroda Zespołowa Rektora II stopnia za wybitne osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu

 

Zainteresowania naukowe


 • etyka normatywna, etyka teoretyczna, etyka cnót, etyka techniki, filozofia społeczna

 

Publikacje


książki autorskie

 • Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim: normatywność, działanie, praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, ISBN 978-83-226-3652-7
 • Ideał człowieka filozofa w koncepcji Alasdaira MacIntyre’a­, Katowice: Śląsk, 2009, ISBN 978-83-7164-600-3.

książki redagowane

 • Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice, eds. J. Jurova, M. Jozek, A. Kiepas, P. Machura, Albert, Boskovice 2010, ss. 165, ISBN 978-80-7326-187-0.
 • Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, eds. J. Jurova, M. Jozek, A. Kiepas, P. Machura, Boskovice: Albert, 2011, ISBN 978-80-7326-196-2.

wybrane artykuły

 • Practices, Virtues and Embedded Moral Cognition, „Filozofia” 2019, vol. 74, i. 3, s. 194-208
 • Schools vs. Market: Towards the Aristotelian Concept of Education, „Filozofia” 2018, vol. 73, i. 2, s. 145-157
 • Maszyny, cnoty i „dżihad butleriański”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2018, nr 51, t. 2, s. 276-290
 • Natura i emancypacja – o pewnych aspektach normatywności dobra, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2016, t. 11, z. 1
 • Luck, Ignorance, and Moral Attitude, “Folia Philosophica. Supplementary Volume: Forms of Criticism in Philosophy and Science”, 2015, Nr 34, s 231-250
 • Goods, interests and the language of morals, in: Virtue and Economy, eds. A. Bielskis, K. Knight, Boulder: Ashgate 2015, s. 155-170
 • Dobro a wolność. Wokół teorii możliwości Marthy Nussbaum, „Folia Philosophica” 2015, Nr 33, s. 211-230
 • Etyka doradzania – cnoty, dobra i relacje społeczne, [w:] Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, red. A. Woszczyk, D. Olesiński, Katowice: Expol – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 77-92
 • Normy moralne, ideały i supererogacja, “Folia Philosophica” 2011, 29, s. 277-305
 • Central-European Ethos Freedom, Responsibility and Social Imaginaries, In: Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, eds. M. Jozek, J. Jurova, A. Kiepas, P. Machura, Boskovice: Albert 2011, s. 103-111
 • Central-European Ethos: Equality, Social Emergence and Claims to Justice, in: Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice, eds. J. Jurova, M. Jozek, A. Kiepas, P. Machura, Albert, Boskovice, 2010, s. 16-25
 • MacIntyre’s Radical Intellectualism: Philosopher as a Moral Ideal, „Analyse und Kritik” 2008, vol. 1, s. 121-138
 • MacIntyre a Gadamer, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2007, vol. II, fasc. 2, s. 79-95

 

Piotr Machura

return to top