Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sebastian Śpiewak

19.01.2020 - 16:24, aktualizacja 10.02.2022 - 08:59
Redakcja:

dr Sebastian Śpiewak

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice 40-007, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 331c
tel. +48 32 359 1451
e-mail: sebastian.spiewak@us.edu.pl

 

Stanowisko


adiunkt

 

Życiorys naukowy


 • 2011, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filozofii, magister filozofii.
 • 2013, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Filologii Klasycznej, magister filologii klasycznej (specjalność: język grecki).
 • 2018, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Humanistycznych, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (historia filozofii starożytnej).

 

Projekty badawcze


 • Problem rozumienia prawdy w filozofii Ksenofanesa z Kolofonu. dotacja MNiSW „Działalność Statutowa Młodzi Naukowcy”, rok 2013, kierownik projektu.
 • Problem statusu kategorii dokos i doxa w filozofii Ksenofanesa z Kolofonu i Parmenidesa z Elei. dotacja MNiSW „Działalność Statutowa Młodzi Naukowcy”, rok 2014, kierownik projektu
 • Problem henologii w filozofii Ksenofanesa z Kolofonu i związanej z nim doksografii. dotacja MNiSW „Działalność Statutowa Młodzi Naukowcy”, rok 2015, kierownik projektu
 • Problem wiedzy w filozofii Heraklita z Efezu. dotacja MNiSW „Działalność Statutowa Młodzi Naukowcy”, rok 2017, kierownik projektu
 • Sekstusa Empiryka wykładnia rozumienia filozofii Ksenofanesa z Kolofonu. NCN: Miniatura2; nr. Rej.: 2018/02/X/HS1/01354, rok 2018, kierownik projektu.

 

Sprawowane funkcje


 • Członek Rady Naukowej Instytutu Filozofii
 • Członek Komisji Socjologii i Filozofii PAN – Oddział w Katowicach

 

Nagrody


 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Katowice, 2018.

 

Zainteresowania naukowe


 • historia filozofii starożytnej
 • historia idei
 • ontologia
 • epistemologia

 

Wybrane publikacje


 • „Prawda języka, język prawdy czyli o nowym sposobie rozumienia czasownika einai według Charlesa Kahna”, Czasopismo Filozoficzne UŚ, 6 (2010),  114-119, ISSN 1896-5059;
 • „U źródeł problematyki podmiotowości poznania. Krytyczne stanowisko Ksenofanesa z Kolofonu wobec poprzedzającej go tradycji mitologicznej i filozoficznej”, Folia Philosophica 2013 T. 31, s. 117–131, ISSN 0208-6336; 1231-0913;
 • „Homérsky kontent problemu prawdy”, in: Reflexia Homéra v antickej filozofii, Wollner U., Cepko J. (eds.), Banská Bystrica, Belianum 2014, s. 17–35, ISBN 9788055707679.
 • “The Homeric Source of the Category of Δόξα. Δοκέω from a Cognitive-Presumptive Perspective: A Presumption on the Present”, in: Folia Philosophica. Supplementary Volume: Forms of Criticism in Philosophy and Science, Kubok D. (red.), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015, pp. 33-59, ISSN 0208-6336; 1231-0913.
 • “Criticism as Paradoxatism. The Heraclitean Critique of the Notion of Opinion”, in: Thinking Critically: What Does It Mean? The Tradition of Philosophical Criticism and Its Forms in the European History of Ideas, Kubok D. (red.) Berlin–Boston, De Gruyter 2017, pp. 11-23.
 • „Sekstus Empiryk o sceptycyzmie Ksenofanesa z Kolofonu”, Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2020 nr 3, s. 199-214.
 • „Dobro”, w: Etyka polityczna, Świercz P. (red.), Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum  2021, s. 71-88. ISBN 978-83-7614-493-1.
 • “Goodness”, in: Political ethics, Świercz P. (ed.), Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum  2021, pp. 69-86. ISBN 978-83-7614-497-9.
 • „Kilka uwag o aktualności etyki Sokratejskiej w dobie procesów globalizacyjnych” , Horyzonty Polityki 2021, nr 40, s. 181-201, ISSN 2082-5897.

 

Sebastian Śpiewak

return to top