Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii

Sonia Bukowska

19.01.2020 - 15:38, aktualizacja 19.01.2020 - 15:38
Redakcja: an

dr Sonia Bukowska

UŚ WNS piętro III pokój nr 318 B
tel.: +48 32 359 12 17
e-mail: sonia.bukowska@us.edu.pl

Stanowisko

starszy wykładowca

Życiorys naukowy

 • 1985 – magister nauk politycznych, Uniwersytet Śląski
 • 2000 – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Uniwersytet Śląski
 • 2014 – ukończenie podyplomowych Międzynarodowych Studiów Coachingu, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie Wydział w Zabrzu.

Projekty badawcze

 • 2007 – grant wydziałowy Dziekana WNS (GW/11/07)

Sprawowane funkcje

 • 1987-2000 – asystent w Zakładzie Antropologii Filozoficznej
 • 2000-2005 – adiunkt w Zakładzie Antropologii Filozoficznej
 • 2005-2013 – adiunkt w Zakładzie Filozofii w Polsce
 • 2013-nadal – starszy wykładowca w zakładzie Filozofii w Polsce

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe

 • Członek Komisji Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach (od 2003 r.)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 1997 r.)
 • Członek Slovenského Filozofického Združenia pri Slovenskej Akademii Vied (od 2007 r.)
 • Przedstawiciel młodszych pracowników nauki w Radzie Wydziału Nauk Społecznych UŚ (lata 2002-2008)
 • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Katowicach (lata 1999-2009)
 • Członek Rady Redakcyjnej czeskich czasopism „Minerva” (2007) oraz „Aspectus Philosophici” (2008).
 • Członek Rady Instytutu Filozofii (lata 2013-2015)

Nagrody

 • Nagroda Indywidualną II stopnia za działalność naukowo-badawczą przyznana przez Rektora UŚ (2000 r.).

Zainteresowania naukowe

 • Filozofia dziejów, z położeniem akcentu na teorie kultury i cywilizacji
 • Problem natury i istoty człowieka we współczesnej antropologii filozoficznej
 • Zagadnienia filozofii społecznej (geneza społeczeństwa i państwa, wielokulturowość, globalizacja),
 • Filozofia polska przełomu XIX i XX wieku.

Publikacje

 • książkowe:
  • Filozofia polska wobec problemu cywilizacji. Teoria Feliksa Konecznego. UŚ, Katowice 2007; 152 s. ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-1742-7.

 • artykuły:
 • Koncepcja człowieka w polskiej myśli psychoanalitycznej. W: Filozofické myslenie v stredoeuropskom priestore – tradicie a súčasnost. Eds. Z. Plašienková, V. Leško, B. Szotek. Wyd. SFZ pri SAV, FF UK v Bratislave, FF UPJŠ v Košiciach. Košice 2011, s. 273-282. ISBN 978-80-970303-2-2.
 • Etos pracy w polskiej myśli pozytywistycznej. Poglądy Aleksandra Świętochowskiego. W: Etos pracy i deontologia zawodowa. Red. M. Kasperski, T. Szczurek. Warszawa 2011, s. 59-68. ISBN 978-83-62954-24-7.
 • Hasło encyklopedyczne „Banaszczyk Tadeusz”. W: Encyklopedia Filozofii Polskiej. T. 1. Zespół red. A.    Maryniarczyk. Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Lublin 2011, s. 72-73. ISBN 978-83-60144-47-3 (t.1).
 • Hasło encyklopedyczne „Chołoniewski Myszka Antoni”. W: Encyklopedia Filozofii Polskiej. T. 1. Zespół red. A. Maryniarczyk. Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Lublin 2011, s. 192-194. ISBN 978-83-60144-47-3 (t.1).
 • Uczłowieczająca i uspołeczniająca funkcja mowy w poglądach Erazma Majewskiego. W: IX Polski Zjazd Filozoficzny 17-21 września 2012 Gliwice-Katowice-Wisła. Księga streszczeń. Red. A. Kuzior, A. Kiepas, J. Rąb. Wyd. KSNS Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, IF WNS Uniwersytet Śląski. ISBN 978-83-61975-72-4.
 • Polska myśl nacjonalistyczna z początku XX wieku a problem bezpieczeństwa państwa w warunkach porozbiorowych. W: Filozoficzne i społeczne aspekty bezpieczeństwa. Red. T. Szczurek. Warszawa 2013, s. 175-185. ISBN 978-83-62954-63-6.
 • Zagadnienie wielokulturowości w polskiej myśli społecznej po 1989 roku. W: Współczesna filozofia społeczna w Polsce. Wybrane problemy. Red. T. Czakon, D. Ślęczek-Czakon. Katowice 2014, s. 193-216. ISBN 978-83-7164-846-5.
 • Prawa człowieka – kształtowanie się idei i systemu ochrony praw człowieka. W: Globalna sprawiedliwość. Red. O. Janikowska, J. Słodczyk. Opole 2016, s. 97-107. ISBN 978-83-7395-711-4.
 • Cywilizacyjne aspekty rozważań nad człowiekiem w teorii Erazma Majewskiego. „Folia Philosophica”. T. 38, Katowice 2017. ISSN 1231- 0913.
return to top