Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tomasz Kubalica

19.01.2020 - 15:57, aktualizacja 09.02.2022 - 08:18
Redakcja:

dr hab. Tomasz Kubalica, prof. UŚ

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój nr 327
tel. +48 32 359 16 87
e-mail: tomasz.kubalica@us.edu.pl
www.kubalica.us.edu.pl

 

Stanowisko


profesor uczelni

 

Życiorys naukowy


 • Studia filozoficzne (1996-2001) i prawnicze (1994-2006) na Uniwersytecie Śląskim;
 • 2000/2001 – studia na Uniwersytecie w Salzburgu pod opieką prof. dra hab. Gerharda Zechy (w ramach wymiany akademickiej Erasmus-Sokrates );
 • 2001 (27.06.) – praca magisterska z filozofii pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja J. Norasa pod tytułem Transcendentalno-aksjologiczna koncepcja prawdy Heinricha Rickerta. Próba charakterystyki. Recenzent: prof. zw. dr hab. Czesław Głombik;
 • 2001/2006 – studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • 2003/2004 – staż naukowy pod kierunkiem prof. dra hab. Helmuta Holzheya w Archiwum Hermanna Cohena na Uniwersytecie w Zurychu (stypendium rządu szwajcarskiego);
 • 2006 (25.04.) – praca magisterska z prawa pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Nowackiego oraz prof. dra hab. Zygmunta Tobora pod tytułem Teoria wykładni Hansa Kelsena. Recenzent: dr Iwona Bogucka;
 • 2006 (22.06.) – praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Woleńskiego pod tytułem Die Wahrheitstheorie der Badischen Schule des Neukantianismus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Recenzenci: prof. dr hab. A. J. Noras (UŚ) oraz prof. dr hab. E. Paczkowska-Łagowska;
 • 2007/2008 – asystent w Instytucie Filozofii UŚ;
 • 2008/2019 – adiunkt w Instytucie Filozofii UŚ;
 • 2010/2011 – staż naukowy (postdoc) w Uniwersytecie w Marburgu (projekt Kritik der Abbildtheorie) pod opieką prof. dra hab. Christopha Demmerlinga w ramach stypendium Fundacji im. A. von Humboldta;
 • 2015 (16.06.) – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii nadany decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ.
 • Od 2019 – profesor uczelni UŚ;
 • Od 2019 – członek Rady Naukowej Instytutu Filozofii UŚ;

 

Projekty badawcze


 • Podstawy etyki profesjonalnej, 2007-2008, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (subsydium profesorskie prof. dr hab. Włodzimierza Galewicza w ramach Programu Mistrz);
 • Kritik der Abbildtheorie, 2010-2011, Fundacja im. A. Humboldta, Uniwersytet Filipa w Marburgu (Niemcy);
 • Johannes Volkelt i możliwość metafizyki, 2012-2013, Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Śląski;
 • Neokantyzm w Polsce, 2012-2014, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Uniwersytet Śląski;
 • Leonard Nelson a problem niemożliwości teorii poznania, 2014-2016, Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Śląski.

 

Sprawowane funkcje


 • Członek Rady Naukowej Instytutu Filozofii
 • Kierownik zespołu badawczego „Konteksty filozofii niemieckiej” w Instytucie Filozofii
 • Sekretarz Komisji Filozofii i Socjologii PAN – Oddział w Katowicach.
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii UŚ

 

Towarzystwa naukowe, komitety redakcyjne czasopism naukowych i komisje naukowe


 • Hermann Cohen – Gesellschaft
 • Societas Humboldtiana Polonorum
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Redakcja »Folia Philosophica«

 

Nagrody


 • Złota odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” (2019).
 • Nagrody indywidualne za działalność naukowo-badawczą przyznawana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego (2011, 2015 i 2017).
 • Brązowa odznaka honorowa »Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia« (2018).

 

Zainteresowania naukowe


 • aksjologia
 • filozofia nowozytna
 • neokantyzm

 

Wybrane publikacje


 • Hans Kelsen a problem interpretacji prawa [=Hans Kelsen and the problem of legal interpretation]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021. 169 s. ISBN 978-83-226-4073-9.
 • Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie. Leonard Nelsons Kritik an der Erkenntnistheorie unter besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus [Impossibility of the Theory of Knowledge. Leonard Nelson’s Critique of the Theory of Knowledge with Special Consideration of Neo-Kantianism]. Series: Polish Contemporary Philosophy and Philosophical Humanities. Peter Lang, Frankfurt a.M. 2017, 238 s., ISBN:9783631715963, DOI: http://dx.doi.org/10.3726/b10702.
 • Johannes Volkelt und das Problem der Metaphysik [Johannes Volkelt and the Problem of Metaphysics]. Serie: Studien und Materialien zum Neukantianismus, Bd. 35, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2014, 269 s., ISBN 978-3-8260-5498-3.
 • Wahrheit, Geltung und Wert: Die Wahrheitstheorie der Badischen Schule des Neukantianismus. Serie: Studien und Materialien zum Neukantianismus, Bd. 27, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2011, 168 s., ISBN 978-3826047350.
 • Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej. UŚ, Katowice 2009, 235 s., ISBN 978-83-226-1889-9.
 • The Old and New Critique of Pure Reason based on Immanuel Kant and Jakob Friedrich Fries. In: Thinking Critically: What Does It Mean? The Tradition of Philosophical Criticism and Its Forms in the European History of Ideas, by Dariusz Kubok, De Gruyter 2017, 111–126, ISBN (Online): 9783110567472, DOI: https://doi.org/10.1515/9783110567472-008.
 • Leonard Nelson and Metaphysical Knowledge against the Neo-Kantian Background. „ICF Diametros“ 2017, nr 52, s. 64-80, ISSN 1733-5566, DOI: 10.13153/diam.52.2017.1059.

 

Tomasz Kubalica

return to top