Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Witold Marzęda

19.01.2020 - 18:26, aktualizacja 10.02.2022 - 09:20
Redakcja:

dr Witold Marzęda

Instytut Filozofii
Wydział humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III pokój nr 320
tel.: +48 32 359 19 56
e-mail: witold.marzeda@us.edu.pl

 

Stanowisko


adiunkt

 

Życiorys naukowy


 • 2001-2006 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. Kierunki wiodące: filozofia, filologia polska – specjalność komunikacja społeczna (Uniwersytet Śląski).
 • 2006 – Obrona pracy magisterskiej z filologii polskiej pisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego pt. Metafizyka w koncepcjach leśmianologów. 
 • 2006 – Obrona pracy magisterskiej z filozofii pisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Łaciaka pt. Koncepcja wariacji imaginacyjnej w fenomenologii Edmunda Husserla.
 • 2006-2008 – Studia doktoranckie po kierunkiem prof. zw. dr. hab. Andrzeja J. Norasa (Uniwersytet Śląski)
 • 2007-2008 – Akademia Artes Liberales (studia pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Omyły oraz prof. dr hab. Jagny Brudzińskiej).
 • 2008-2010 – Studia doktoranckie po kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Rottera (Uniwersytet Opolski).
 • 2010-2012 – Studia doktoranckie po kierunkiem prof. dr. hab. Arkadiusza Chrudzimskiego (Uniwersytet Opolski).
 • 2012 Obrona doktoratu pt. Próba ugruntowania ogólnej teorii znaczenia w fenomenologii Husserla. Promotor prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski.

 

Granty


 • NCN Minaitura- 5: Zdanie i jego scena. Deiktyczne fundamenty semantyki kognitywnej

 

Publikacje


 • Daniela C. Dennetta hipoteza językowej genezy świadomości / Witold Marzęda.// Rocz. Filoz. – 2021, z. 4, s. 125-143
 • Two dogmatic assumptions of cognitive semantics / Witold Marzęda.// Argument. – 2021, nr 1, s. 125-139
 • Are There Unanswerable Questions? Mysterianism and its General Limitation Theorem in the Philosophy of Mind. W: “Avant” Vol. XII, No. 2
 • Słaby misterianizm. Czy możemy jeszcze mówić o zagadce umysłu? W: „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2020, No 3 s. 95-108 | DOI: 10.24425/pfns.2020.133977.
 • Obrona Kartezjusza. O toposie dualizmu w badaniach nad umysłem. W „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” – 2018, z. 2, s. 251-262.
 • Sceptyczne tropy Wittgensteina i transcendentalizm. W: „Folia Philosophica” 36/2016. S. 61-78.
 • Ideologia pustosłowia. Dyskurs korporacyjny na przykładzie tzw. kodeksów etycznych W: „Nowa krytyka” nr 35/2
 • Przywłaszczenie etyki – o kodeksach etycznych firm. W: „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: organizacja i zarządzanie”, z. 85, Nr kol. 1943, 2015.
 • Interpretacje analityczności i definiowalności w filozofii Kanta. W: A. J. Noras. Filozofia Kanta i jej recepcja. Katowice 2011.
 • Phänomenologie als sprachliche Wissenschaft bei Merleau-Ponty. W: K. Novotny, T. S. Hammer, A. Gleonec, P. Specian (ed.), Thinking in Dialogue with Humanities: Paths Into the Phenomenology of Merleau-Ponty. Prague 2
 • W stulecie urodzin Maurice’a Merleau-Ponty’ego. W: „Inter-akcja” nr 1.2009.
 • Modalnosti a fenomenologicke schemy premyslania o jestowani. W: Red. Porubjak, R. Karul, Realita a fikcia, Bratislava 2009.
 • Małpia junta w gaju Porfiriusza. „Art.-Papier” 15 kwietnia 8 (104)/2008.
 • Boska rewolucja. „Art.-Papier” 15 maja 10(106)/2008.
 • Jacka Uglika negacja filozofii. „Art.-Papier” 4 lipca 15(110)/2008.
 • Tusz, tusza i dusza. „Art.-Papier” grudnia 2008 23 (119)/2008.
 • Retoryka jako wstęp do krytycyzmu. W: „Czasopismo filozoficzne” nr2/lipiec 2007.
 • Fenomenologia absurdu. W: „Sztuka i filozofia” t. 28 2006.

return to top