Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wojciech Sady

09.11.2021 - 15:30, aktualizacja 22.05.2023 - 13:40
Redakcja: am

prof. dr hab. Wojciech Sady

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 320
tel.: 32 359 1632
e-mail: wojciech.sady@us.edu.pl; wojciech.sady@gmail.com,
strona: sady.up.krakow.pl

 

Stanowisko


profesor

 

Życiorys naukowy


 • 1977 magister fizyki (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
 • 1980 doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu)
 • 1980–1982 adiunkt w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie
 • 1982–1986 specjalista w zawodzie w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu
 • 1986–1990 adiunkt w Akademii Rolniczej w Poznaniu
 • 1990–1995 adiunkt, później prof. nadzw. w Instytucie Filozofii UMCS w Lublinie
 • 1991–1992 visiting scientist, Chemistry Department, University of Alabama1992 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii – filozofii nauki (WNS UAM)
 • 1993–2004 adiunkt, później prof. nadzw. w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (3/4 etatu)
 • 1995–2004 prof. nadzw. w Instytucie Filozofii WSP w Zielonej Górze, od
 • 2001 w Uniwersytecie Zielonogórskim
 • 2001 profesor nauk humanistycznych (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie)
 • 2004–2011 prof. nadzw., od 2007 prof. zw. w Instytucie Filozofii UMCS
 • 2011–2021 profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • od 1.10.2021 profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Członkostwa


Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w kadencjach 2003–2006, 2006–2009 i od 2020.

 

Zainteresowania naukowe


 • Filozofia nauki,
 • historia idei religijnych i naukowych

 

Projekty badawcze


 • „O naturze badań naukowych i statusie naukowej wiedzy”, umowa między Ministrem Nauki i Informatyzacji a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik projektu Wojciech Sady, drugi wykonawca Kazimierz Jodkowski, realizowany w latach 2005-2008.
 • „Dzieje religii, filozofii i nauki”, umowa między Narodowym Centrum Nauki w Krakowie a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, projekt indywidualny, realizowany w latach 2011-2014.
 • „Polski Indeks Filozoficzny”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik Wojciech Sady, realizowany w latach 2012-2015.

 

Publikacje naukowe


Książki

 • Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce, Kraków: Univeritas 2020. Ss. 240.
 • Dzieje religii, filozofii i nauki : od Eriugeny do Mikołaja z Kuzy, Kęty: Marek Derewiecki 2014. Ss. 367.
 • Spór o racjonalność naukową : od Poincarégo do Laudana, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Seria Humanistyczna, wyd. 2, poprawione i rozszerzone, Toruń: Wyd. UMK, 2013. Ss. 430. (Wyd. 1 Wrocław: Funna 2000. Ss. 369. Do wyd. 2 włączono zmieniony tekst książki Fleck o społecznej naturze poznania, seria Filozofia Polska XX wieku, t. 3, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000).
 • Dzieje religii, filozofii i nauki : od Pico della Mirandoli do Miguela Serveta, Kęty: Marek Derewiecki, 2013. Ss. 216.
 • z: Katarzyna Gurczyńska-Sady, Wielcy filozofowie współczesności, Kęty: Marek Derewiecki 2012. Ss. 256.
 • Dzieje religii, filozofii i nauki : od Talesa z Miletu do Mahometa, Kęty:  Marek Derewiecki 2010. Ss. 671.
 • Wittgenstein: życie i dzieło,  Lublin: Daimonion 1993. Ss. 165.
 • Racjonalna rekonstrukcja odkryć naukowych, RRR t. 29, Lublin: Wyd. UMCS 1990. Ss. 149.

Ważniejsze przekłady

 • Michael Dummett, Logiczna podstawa metafizyki, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1998.
 • Imre Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1995.
 • Bertrand Russell, Problemy filozofii, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1995; 2 wyd. Wyd. Nauk. PWN 2003.
 • Ludwig Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, tłumaczenie Małgorzata Kawecka, Wojciech Sady, Wiesław Walentukiewicz, Kraków: Znak 1995.

Ważniejsze artykuły

 • How Boltzmann could have inspired the early Wittgenstein? Analiza i Egzystencja, nr 3, 2021, s. 67-76.
 • Odpowiedź moim krytykom, Studia Philosophica Wratislaviensia, nr 3, 2021, s.77-92.  (Odpowiedź na 8 tekstów polemizujących z książką Wojciecha Sady, Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce).
 • O historycznym związku mechaniki Arystotelesa i mechaniki Newtona, Filozofia Nauki, nr 4, 2020, s. 61-82.
 • Uwagi Wittgensteina O pewności a teoria kolektywów myślowych i stylów myślowych Flecka, Filozofia Nauki, nr 3, 2019, s. 87-102.
 • „Czy da się unaukowić wierzenia religijne?” w: Filozofia religii : kontrowersje, Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski (red.), Warszawa: WN PWN SA, 2018, s. 533-550.
 • Niedookreślenie teorii przez dane empiryczne a rewolucja relatywistyczna w fizyce, Filozofia Nauki, nr 1, 2017, s. 31-48.
 • „Instrumentalizm”, w: Panorama współczesnej filozofii, Hołówka, Jacek; Dziobkowski, Bogdan (red.), Warszawa, WN PWN, 2016, s. 376-396.
 • Quanta Appeared not in Max Planck’s mind, but on Paper, Pragmatics and Cognition vol. 21, 2013, s. 521-529.
 • The Early Wittgenstein on Thought and World, Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume 2012, s. 71-79.
 • „Ludwik Fleck” w: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, first published Mar 19, 2012.
 • O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych, Studia Philosophica Wratislaviensia nr 2, 2011, s. 15-31. Odpowiedź moim rzeczniko-krytykom, Studia Philosophica Wratislaviensia nr 2, 2011, s. 63-74.
 • „Jaką teorię wiedzy sugerują uwagi Wittgensteina O pewności?” / „Was für eine Wissenstheorie legen Wittgensteins Bemerkungen Über Gewißheit?” w: Ludwig Wittgenstein „przydzielony do Krakowa” / „Krakau zugeteilt”, Józef Bremer, Josef Rothhaupt (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 341-354, 355-369.
 • The Discovery of the Law of Gravitation from the Logical Point of View, Logic and Logical Philosophy vol. 14: Patterns of Scientific Reasoning, 2005, s. 25-35.
 • Dlaczego odkrycie promieni X przez Roentgena było naukowe? Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 3, 2004, s. 7-20.
 • O źródłach niewspółmierności dwóch głównych programów filozofii nauki XX wieku, Filozofia Nauki nr 2, 2001, s. 89-99.
 • Dlaczego kreacjonizm ‘naukowy’ nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu? Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 1, 2001, s. 213-228.
 • Cztery wielkie nurty metodologii nauki XX wieku, Filozofia Nauki nr 2, 1996, s. 79-94.
 • D. R. Spears, W. Sady, L. D. Kispert, Low Temperature Swelling of Argonne Premium Coal Samples: 2.Micropore Wall Chemistry During Swelling, Fuel 72, 1993, s. 1225-1229.
 • Naukowcy: rewolucjoniści czy konserwatyści? Studia Filozoficzne nr 4, 1986, s. 51-66.
 • Co to znaczy, że coś istnieje?, Studia Filozoficzne nr 11-12, 1982, s. 3-20. Przedruk w: J. J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami, Warszawa: Petit 1996, t. 1, s. 78-93.
 • O mechanizmie rewolucji naukowych, Studia Filozoficzne nr 4, 1981, s. 3-16.
 • Procedury badawcze w naukach empirycznych, Studia Filozoficzne nr 5, 1980, s. 117-131.

 

Dydaktyka w internecie


„Filozofia nauki”, 11 wykładów, Copernicus College,  https://www.copernicuscollege.pl/kursy/filozofia-nauki.

„Historia nauk przyrodniczych dla humanistów”, 15 wykładów, https://www.youtube.com/watch?v=A2T3POqYBoI&list=PL_uGXdTqSKAORG-R2Lu5ToTX7Gz4x2ntW.

„Naukowy obraz świata u zarania III tysiąclecia”, wykłady na youtube.com, zawieszane od stycznia 2022.

 

prof. Wojciech Sady

return to top