Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Inżynierii Biomedycznej

Nominacja profesorska dla prof. dr hab. n. med. Doroty Tarnawskiej

28.10.2020 - 08:17 aktualizacja 28.10.2020 - 10:27
Redakcja: M. Kasprzyk
Z przyjemnością informujemy, że profesor Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych dr hab. Dorota Tarnawska otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 28 września 2020 r.

Prof. Dorota Tarnawska jest okulistą, chirurgiem i transplantologiem okulistycznym. Pracuje w Oddziale Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, a od 2011 roku również w Uniwersytecie Śląskim.

Zasadniczym obszarem zainteresowań klinicznych i naukowych prof. Tarnawskiej są zagadnienia związane z transplantologią okulistyczną, chirurgią zaćmy i jaskry. Badania prof. Doroty Tarnawskiej na rzecz optymalizacji technik przeszczepiania rogówki zaowocowały m.in. wdrożeniem w Polsce nowoczesnych technik operacyjnych tzw. ultracienkich przeszczepów warstwowych tylnych rogówki (UT-DSAEK) połączonych z wykorzystaniem optycznej tomografii koherencyjnej do pomiarów płatka przeszczepu w warunkach sali operacyjnej.

Istotnym kierunkiem badań naukowych zainicjowanych i kierowanych przez prof. Dorotę Tarnawską, a realizowanych wraz z zespołem fizyków z Uniwersytetu Śląskiego oraz biologów z Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów NIO w Gliwicach, są badania eksperymentalne struktury rogówki ludzkiej na poziomie komórkowym i molekularnym, skierowane na lepsze poznanie patomechanizmów wybranych schorzeń rogówki.

Prof.  Dorota Tarnawska w ramach współpracy z zespołem fizyków z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ oraz optometrystów brała udział w opracowaniu programu kształcenia specjalności optometria. Specjalność  uruchomiono w 2015 w ramach studiów kwalifikacyjnych podyplomowych, a następnie studiów stacjonarnych w 2017. W 2020 roku została uhonorowana Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Serdecznie gratulujemy.

return to top