Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Inżynierii Biomedycznej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty realizowane w Multilaboratorium Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna:

  1. „System monitorowania oddechu, pulsu oraz pozycji ciała podczas snu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych” (7/NAB1/II+/2017) – w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” – współfinansowanego ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Projekt zakończył się w marcu 2018 r.

Kierownik zespołu projektowego: dr Paweł Janik

Kierownik Projektu: mgr inż. Maria Kwarcińska

Plakat projektowy

  1. „System monitorowania oddechu i wspomagania rehabilitacji dróg oddechowych” (9/NAB4/II+/2017) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” – współfinansowanego ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Projekt zakończył się w styczniu 2019 r.

Kierownik zespołu projektowego: dr Paweł Janik

Kierownik Projektu: mgr inż. Maria Kwarcińska

  1. „Rehabilitacyjna kamizelka oscylacyjna” (10/NAB1/II+/2017) – w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” – współfinansowanego ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Projekt zakończył się w styczniu 2019 r.

Kierownik zespołu projektowego: dr Małgorzata Janik

Kierownik Projektu: mgr inż. Maria Kwarcińska

  1. „Interaktywny system do rehabilitacji oddechowej” 3/11 2.0/F/2019 – w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” – współfinansowanego ze środków finansowych projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 (projekt w trakcie realizacji – planowane zakończenie luty 2020)

Kierownik zespołu projektowego: dr Paweł Janik

Kierownik Projektu : mgr inż. Maria Kwarcińska

return to top