Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Inżynierii Biomedycznej
Dr hab. inż. Michał Mierzwa, prof. UŚ

Stanowisko: Profesor Uczelni

Sprawowane funkcje:

  • Dyrektor Kierunków Studiów Biofizyka, Fizyka, Fizyka Medyczna, Mikro- i Nanotechnologia
  • Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Fizyka
  • Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Biomedycznej
  • Członek Rady Dydaktycznej Wydziału Humanistycznego Międzynarodowe studia polskie, komunikacja promocyjna i kryzysowa, logopedia, komunikacja cyfrowa

Dane kontaktowe

Zainteresowania naukowe:

Fizyka: badanie przejść fazowych w warunkach wysokiego ciśnienia

Inżynieria Biomedyczna: zastosowanie oprogramowania inżynierskiego i technologii druku 3D w medycynie.

Dorobek naukowy

img
return to top