Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Siwaqait, Ca6Al2(CrO4)3(OH)12·26H2O, nowy minerał z grupy ettryngitu ze skał pirometamorficznych kompleksu Daba-Siwaqa w Jordanii

28.04.2020 - 10:24 aktualizacja 15.03.2021 - 12:27
Redakcja: szczepansamulewicz

Doktorant naszego Instytutu Rafał Juroszek oraz pracownicy dr hab. Irina Galuskina prof. UŚ i prof. dr hab. Evgeny Galuskin opublikowali w marcowym numerze czasopisma American Mineralogist artykuł na temat nowego minerału – siwaqaitu, który został odkryty w pustkach w obrębie marmurów spurrytowych kompleksu Hatrurim na terytorium Jordanii. Minerał ten został zatwierdzony w 2019 roku przez Komisję Nowych Minerałów, Nomenklatury i Klasyfikacji przy Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej. Siwaqaite, mający wzór Ca6Al2(CrO4)3(OH)12·26H2O, jest unikatowym minerałem grupy ettryngitu, w którym chrom (Cr6+) tworzy grupę chromianową (CrO4)2-. Ten nowy minerał może odegrać rolę prototypu do stworzenia materiałów do przechwytywania bardzo niebezpiecznych w środowisku związków (Cr6+).

Figura 1. Pustka w marmurze spurrytowym wypełniona kryształami siwaqaitu
Figura 2. Spectrum EDS wraz ze zdjęciem BSE siwaqaitu
return to top