Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Warstwa czynna permafrostu

04.08.2020 - 08:08 aktualizacja 15.03.2021 - 12:25
Redakcja: lukaszmalarzewski

„Warstwa czynna permafrostu” to tytuł artykułu dr. hab. Wojciecha Dobińskiego, prof. UŚ. który został opublikowany ostatnio w renomowanym Earth-Science Reviews. Autor w tej obszernej pracy dokonuje całościowej rewizji dotychczasowej wiedzy na temat warstwy sezonowo odmarzającej wieloletniej zmarzliny. W rezultacie na nowo definiuje on jej właściwości nie ograniczając się w klasyfikacji jedynie do jej zamarzania i tajania, lecz rozszerzając definicję o zmienność termiczną która sezonowo zachodzi w litosferze. Dzięki temu po raz pierwszy definicja warstwy czynnej staje się zgodna z definicją permafrostu. Stanowisko takie rozwiązuje szereg kwestii związanych z badaniem i rozumieniem wieloletniej zmarzliny na świecie.

prof. Dobiński po raz pierwszy aplikuje ten termin także do środowiska glacjalnego, co pozwala pierwszy raz w historii badań kriosferycznych na powiązanie tych badanych oddzielnie obszarów kriosfery.

Jest to czwarta samodzielna praca prof. Dobińskiego opublikowana w tym czasopiśmie, które na Web of Sciences w kategorii geosciences – multidisciplinary posiada 2 miejsce w świecie.

Dobiński W., 2020. Permafrost active layer. Earth-Sciences Reviews, 208, 1-20, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103301

Przebieg temperatury gruntu w wybranych miejscach na Islandii w latach 1970 - 2016. #1 - głębokość sezonowego zamarzania i tajania (klasyczna warstwa czynna), #2 głębokość zmian temperatury w grunice - warstwa czynna termicznie. A i B odpowiednio - te same głębokości dla w obszarze pozbawionym permafrostu, według: Czekirda, J., Westermann, S., Etzelmüller, B., Jóhannesson, T., 2019. Transient modelling of permafrost distribution in Iceland. Front. Earth Sci. 7, 130.1–23. https://doi.org/10.3389/feart.2019.00130. (Dobiński 2020).
return to top