Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Wskaźniki SJR i SNIP dla czasopisma „Environmental & Socio-economic Studies”

19.10.2020 - 08:48 aktualizacja 04.12.2020 - 11:29
Redakcja: lukaszmalarzewski

Czasopismo „Environmental & Socio-economic Studies” uzyskało pierwsze wskaźniki bibliometryczne z bazy Scopus: SCImago Journal Rank (SJR) – 0.164, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) – 0.381 oraz CiteScore – 0.3. Tym samym plasuje się na pierwszym miejscu spośród sześciu czasopism Uniwersytetu Śląskiego indeksowanych w bazie Scopus.

Czasopismo zostało założone w 2013 roku. Publikuje oryginalne i przeglądowe prace badawcze z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Obecnie jest ujęte w 40 bazach indeksujących i abstraktowych, w tym w bazie Web of Science – Emerging Sources Citation Index (jako jedyne spośród 49 czasopism uniwersyteckich). Artykuły są publikowane w języku angielskim, posiadają numer DOI i udostępniane są w formule Open Access. Czasopismo jest prowadzone przez prof. Renatę Dulias oraz dr hab. Adama Hibszera. Strona internetowa czasopisma jest dostępna pod adresem:

https://content.sciendo.com/view/journals/environ/environ-overview.xml

img
return to top