Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Śledząc relacje symbiotyczne w zapisie kopalnym

15.12.2020 - 15:26 aktualizacja 15.03.2021 - 12:25
Redakcja: lukaszmalarzewski

Po zbadaniu kilku tysięcy okazów zebranych w szeregu odsłonięć Polski południowej, mgr Jakub Słowiński wraz ze współpracownikami prześledzili relacje symbiotyczne pomiędzy osiadłymi wieloszczetami (pot. serpulidy) i stułbiopławami (ryc. A). Choć ten rodzaj symbiozy ma długą historię ewolucyjną (ok. 190 mln lat), to zapis kopalny tego zjawiska jest bardzo rozproszony zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Z tego powodu wciąż brakuje nam dokładnych danych na temat częstości występowania tego zjawiska w poszczególnych okresach geologicznych, jak również potencjalnych zmian ewolucyjnych w doborze gospodarzy przez stułbiopławy.

Naukowcy z INoZ i WIiNoM UŚ odkryli, iż w jurajskim morzu basenu polskiego serpulidy bardzo rzadko odgrywały rolę gospodarzy dla ich symbiotycznych stułbiopławów (ryc. B). Jeśli jednak już to robiły, to na skalę lokalną, gdzie stułbiopławy wykazywały dużą selektywność co do wyboru swojego gospodarza. We wszystkich bowiem przypadkach, kolonizowały one serpulidy należące tylko do jednego rodzaju, z których znacząca większość (17 z 20 przypadków) została odnotowana u pojedynczego gatunku pochodzącego z wąskiego interwału stratygraficznego i tylko z jednej lokalizacji. W niniejszych badaniach po raz pierwszy zastosowano również technikę obrazowania przy pomocy mikrotomografii komputerowej w celu zwizualizowania morfologii symbiotycznych stułbiopławów wewnątrz rurki gospodarza (ryc. C). Badania zostały opublikowane w periodyku PLoS ONE.

Słowiński, J., Surmik, D., Duda, P. & Zatoń, M. 2020. Assessment of serpulid-hydroid association through the Jurassic: A case study from the Polish Basin. PLoS ONE 15(12): e0242924. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242924

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242924

return to top