Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Park w Blachowni bezpieczny pomimo niefortunnej lokalizacji

13.01.2021 - 15:24 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: lukaszmalarzewski

W czasopiśmie Land Degradation and Development ukazały się wyniki badań prowadzonych w ramach grantu NCN przez naukowców Instytutu Nauk o Ziemi U. Śl. w Sosnowcu oraz Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu na terenach rekreacyjnych parku miejskiego w Blachowni koło Częstochowy. Dzięki kombinacji geofizycznych metod pomiarowych:  magnetometrii glebowej, obrazowaniu oporności oraz profilowaniom elektromagnetycznym wykazano, że znaczna część powierzchni parku założona została na cienkiej (ok. 0,1 m) warstwie  gleby wykształconej na silnie magnetycznym materiale pochodzącym  z miejscowej huty i odlewni żelaza (Fig.1). Analizy termomagnetyczne pokazały, że źródłami niezwykle wysokiej podatności magnetycznej odpadów są magnetyt i żelazo metaliczne (αFe). Dzięki badaniom geofizycznym określono zasięg występowania, miąższość i głębokość warstwy odpadów metalurgicznych. Badania chemiczne próbek odpadu pobranych z wytypowanych miejsc wykazały, że w tym przypadku wysokim koncentracjom Fe i Mn nie towarzyszą inne, potencjalnie toksyczne metale, co przy stwierdzonych wysokich wartościach pH (6,5–9,0) nie powoduje istnienia zagrożenia ekologicznego ze strony zdeponowanych odpadów.

Magiera T., Żogała B., Łukasik A., Pierwoła J. (2021). Application of different geophysical techniques to study Technosol  developed on metallurgical wastes; Land Degradation and Development; 1-11; DOI 10.1002/ldr.3846

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ldr.3846

Zestawienie pionowego rozkładu podatności magnetycznej (a) i przekroju elektrooporowego (b).
return to top