Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Jak powstawał metan w pokładach węgla brunatnego z okolic Konina?

22.02.2021 - 09:11 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: lukaszmalarzewski

Od wielu lat węgiel brunatny jest obiektem zainteresowania naukowców, poszukujących alternatywnych metod wykorzystania tego surowca. Jedną z nich jest mikrobiologiczny rozkład węgla brunatnego w celu produkcji biogazu bogatego w metan. W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych dotyczących stymulowanej biodegradacji różnych odmian litologicznych węgla brunatnego z okolic Konina. Węgiel detrytyczny i ksylitowy (kopalne drewno) były rozkładane w warunkach beztlenowych przez konsorcjum mikroorganizmów metanogennych pobranych z beztlenowej komory fermentacyjnej przycukrownianej oczyszczalni ścieków. W pracy wykazano, że węgiel ksylitowy jest lepszym surowcem do mikrobiologicznej produkcji metanu niż węgiel detrytyczny.  Metan powstawał na szlaku acetotroficznym z rozkładu kwasu octowego, obserwowano również intensywny rozkład polimerów – ligniny i celulozy. Scharakteryzowane zostały także wspólnoty mikroorganizmów wyselekcjonowane w obecności poszczególnych odmian węgli brunatnych, biorące udział w ich biodegradacji.

Badania były prowadzone w latach 2015-2018 podczas stażu podoktorskiego dr Michała Buchy realizowanego w Instytucie Nauk o Ziemi UŚ w ramach konkursu NCN FUGA 4 pt. „Mechanizmy formowania się biogenicznego metanu w pokładach węgla brunatnego z rejonu Konina”.

Bucha, M., Detman, A., Pleśniak, Ł., Drzewicki, W., Kufka, D., Chojnacka, A., Mielecki, D., Krajniak, J., Jędrysek, M.O., Sikora, A., Marynowski, L., 2020: Microbial methane formation from different lithotypes of Miocene lignites from the Konin Basin, Poland: Geochemistry of the gases and composition of the microbial communities. International Journal of Coal Geology; 229, 103558. https://doi.org/10.1016/j.coal.2020.103558

return to top