Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Jakie czynniki warunkują skład chemiczny zbiorników poeksploatacyjnych?

02.03.2021 - 14:48 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: szczepansamulewicz

W czasopiśmie „Mine Water and the Environment” ukazał się artykuł autorstwa dr. hab. Tadeusza Molendy i mgr Joanny Kidawy zatytułowany “Natural and Anthropogenic Conditions of the Chemical Composition of Pit Lake Waters (Based on Example Pit Lakes from Central Europe)”. W artykule pokazano, jak właściwości zlewni zbiornika (naturalne i antropogeniczne) wpływają na skład chemiczny wód zbiorników poeksploatacyjnych. Ponadto przedstawiono klasyfikację zbiorników poeksploatacyjnych ze względu na typ hydrochemiczny retencjonowanych wód. Chociaż zbiorniki te nie mają naturalnej genezy, to jednak od momentu ich powstania (zatopienia wyrobiska) zaczynają podlegać takim samym procesom przyrodniczym, jak naturalne jeziora. Przeprowadzone badania wykazały, że skład chemiczny wód zbiorników poeksploatacyjnych zdeterminowany jest w głównej mierze rodzajem skał, które były eksploatowane w danym wyrobisku.

Wielowymiarowe skupianie się zbiorników ze względu na skład chemiczny ich wód

return to top