Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Czy metody geofizyczne są skuteczne w charakteryzowaniu składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych?

08.03.2021 - 14:20 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: lukaszmalarzewski

Naukowcy Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego na łamach czasopisma Waste Management opublikowali artykuł pt. „Evaluation of geophysical methods for characterizing industrial and municipal waste dumps”, obejmujący badania przeprowadzone na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych i przemysłowych w rejonie zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

Najważniejszym celem artykułu było scharakteryzowanie przydatności różnych metod geofizycznych do zlokalizowania składowiska odpadów, przy równoczesnym określeniu typu zalegających odpadów.  Dzięki zastosowaniu zestawu metod udało się określić: geometrię i strukturę składowiska, rodzaj odpadów, grubość nawiezionej pokrywy glebowej oraz  rozpoznać geologię pod składowiskiem (patrz Ryciny).

Przedstawiona metodyka pozwala na nieinwazyjny monitoring dawnych składowisk odpadów, co ma ogromne znaczenie m.in. dla ochrony środowiska (np. rozpoznania potencjalnych źródeł zanieczyszczeń).

Kondracka M., Stan-Kłeczek I., Sitek S., Ignatiuk D., 2021, Evaluation of geophysical methods for characterizing industrial and municipal waste dumps, Waste Management 125, 27–39. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.02.015

return to top