Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Reżimy osuwiskowe – jakie czynniki decydują o aktywności osuwisk na Podhalu?

09.03.2021 - 10:46 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: szczepansamulewicz

Zespół w składzie: Małgorzata Wistuba, Ireneusz Malik, Elżbieta Gorczyca (UJ) i Albert Ślęzak opublikował w czasopiśmie „Catena” wyniki badań nad związkiem aktywności osuwisk na Podhalu z przebiegiem opadów i występowaniem wstrząsów sejsmicznych w ciągu ostatnich 70 lat. Analiza dendrochronologiczna pozwoliła określić optymalne sekwencje czynników opadowych powodujących osuwanie na trzech badanych stokach. Wyniki wskazują, między innymi, że decydujące znaczenie dla aktywności osuwisk na Podhalu mają opady przygotowawcze, występujące podczas półrocza zimowego poprzedzającego osuwanie. Badania te dowodzą również, że długookresowe prawidłowości reakcji osuwisk na czynniki uaktywniające mogą być podsumowane w formie „reżimu osuwiskowego”, podobnie do reżimu rzecznego w hydrologii.

Badania przeprowadzono w ramach projektu NCN Sonata (2017/26/D/ST10/00792) „Znaczenie opadów, trzęsień ziemi i erozji jako czynników uaktywniających osuwanie – określanie reżimu aktywności osuwisk”.

Wistuba M., Malik I., Gorczyca E., Ślęzak A., 2021. Establishing regimes of landslide activity – Analysis of landslide triggers over the previous seven decades (Western Carpathians, Poland). Catena 196, 104888. https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104888

Porównanie przebiegu aktywności jednego z badanych osuwisk i wybranych czynników uaktywniających w latach 1951-2018.

return to top