Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aktywność tektoniczna Sudetów zapisana w Jaskini Niedźwiedziej

31.03.2021 - 11:48 aktualizacja 31.03.2021 - 12:10
Redakcja: lukaszmalarzewski

Choć Sudety uznawane są za stabilne tektonicznie, badania przeprowadzone w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie przez dra Jacka Szczygła z naszego instytutu, wskazują na wystąpienie co najmniej 5 silnych trzęsień Ziemi (o magnitudzie przekraczającej M6) w Sudetach wschodnich w ciągu ostatnich 300 tys. lat. Zapis ten udało się odtworzyć, głównie dzięki datowaniu radiometrycznemu zniszczonych nacieków jaskiniowych, ale również przeprowadzonych wspólnie z dr. Maciejem Mendeckim (również z INoZ) testów laboratoryjnych na zniszczonych naciekach. Jak wynika z modelowania, najprawdopodobniej źródłem trzęsień Ziemi był uskok sudecki brzeżny. Nie można jednak wykluczyć reaktywacji uskoków przecinających jaskinię, gdyż analiza kinematyczna tych uskoków wskazała na ich późnokenozoiczną aktywność. Badania były prowadzone we współpracy z dr. Arturem Sobczykiem (ING UWr) oraz Prof. Heleną Hercman i Prof. Michałem Gąsiorowskim z ING PAN.

Badania zostały sfinansowane z projektu NCN MINIATURA: Analiza zdeformowanych nacieków z Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie jako narzędzie badań paleosejsmicznych

Szczygieł, J., Sobczyk, A., Hercman, H., Mendecki, M. J., & Gąsiorowski, M. (2021). Damaged Speleothems and Collapsed Karst Chambers Indicate Paleoseismicity of the NE Bohemian Massif (Niedźwiedzia Cave, Poland). Tectonics, 40(3), e2020TC006459. https://doi.org/10.1029/2020tc006459

Sobczyk, A., & Szczygieł, J. (2021). Paleostress reconstruction of faults recorded in the Niedźwiedzia Cave ( Sudetes ): insights into Alpine intraplate tectonic of NE Bohemian Massif. International Journal of Earth Sciences, 0123456789. https://doi.org/10.1007/s00531-021-01994-1

return to top