Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Uskoki sejsmogeniczne w połudnowym Peru

06.04.2021 - 14:13 aktualizacja 21.04.2021 - 10:48
Redakcja: lukaszmalarzewski

Peruwiańska strefa subdukcji charakteryzuje się silnymi i katastrofalnymi w skutkach trzęsieniami ziemi, które stanowią obiekt badań naukowców od wielu lat. Jednakże, nasza wiedza na temat nierzadko podobnie destrukcyjnych trzęsień ziemi zachodzących wzdłuż płytkich uskoków skorupowych w południowym Peru jest mniejsza. Badania przeprowadzone przez dra Krzysztofa Gaidzika z naszego instytutu i naszą magistrantkę Malwinę Więsek (obecnie magister geologii) z wykorzystaniem danych sejsmicznych i terenowych oraz interpretacji obrazów satelitarnych i numerycznych modeli terenu, wskazują na znaczny potencjał sejsmiczny szeregu uskoków zlokalizowanych na tym obszarze, co przekłada się na istotne zagrożenie dla ludności lokalnej.

Gaidzik K., Więsek M., 2021. Seismo-lineaments and potentially seismogenic faults in the overriding plate of the Nazca-South American subduction zone (S Peru). Journal of South American Earth Sciences, In Press. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103303

zdjęci satelitarne, mapy
Korelacja między morfo- i seismo-lineamentami w regionie Colca oraz przesłanki aktywnego uskokowania na tym obszarze, tj. skarpy uskokowe, sag pond.
return to top