Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Występowanie, rozmieszczenie i dynamika różnorodności jurajskich i kredowych liliowców wzdłuż południowej krawędzi Tetydy

25.05.2021 - 08:34 aktualizacja 27.05.2021 - 15:40
Redakcja: lukaszmalarzewski

Jednym z beneficjentów 39. edycji konkursu OPUS organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki został pracownik naszego Instytutu Mariusz Salamon. Wnioskodawca otrzymał finansowanie w kwocie 704807 zł. na projekt zatytułowany: Występowanie, rozmieszczenie i dynamika różnorodności jurajskich i kredowych liliowców wzdłuż południowej krawędzi Tetydy. Poza Mariuszem Salamonem w grancie uczestniczyć będą osoby z instytucji polskich (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Uniwersytet Jagielloński) oraz zagranicznych (m.in. z Algierii, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Etiopii, Jordanii, Madagaskaru, Maroka i Syrii). Projekt ten będzie pierwszą kompleksową próbą lepszego zrozumienia występowania i rozmieszczenia liliowców na południowej krawędzi Tetydy. W przeciwieństwie do dobrze znanych danych dotyczących północnej krawędzi Tetydy, w zasadzie brak jest doniesień na temat tej grupy szkarłupni z północnej i wschodniej Afryki oraz Półwyspu Arabskiego. Głównym celem tego projektu będzie udokumentowanie faun liliowcowych z południowej krawędzi Tetydy. Umożliwi to lepsze zrozumienie wzorców rozmieszczenia liliowców i dostarczy danych wyjściowych do porównań paleobiogeograficznych i paleoekologicznych między oboma stronami obrzeży Tetydy. Dodatkowo, uzupełniony o wyniki badań nad liliowcami i przegląd opublikowanej literatury, proponowany projekt umożliwi lepsze zrozumienie i skupienie się na bardziej szczegółowych zagadnieniach, tj. (1) dynamice ewolucyjnej różnych ekologicznych grup liliowców, (2) ich możliwych związków z różnymi abiotycznymi i biotycznymi czynnikami, oraz (3) pozwoli wnioskować na temat trendów sekularnych w bioróżnorodności liliowców oraz ich filogenezie.

return to top