Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

15.09.2021 – Projekt wysokowydajnej energetycznie mieszanki pelletu drzewnego do kotłów małej mocy charakteryzującej się niską emisją zanieczyszczeń

13.09.2021 - 14:03 aktualizacja 14.09.2021 - 08:49
Redakcja: lukaszmalarzewski

Sosnowiec, 3 września 2021 r.

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) uprzejmie informuję, że

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Adama Noconia

odbędzie się w dniu 15.09.2021 r. (środa) o godz. 9.30

temat rozprawy:

Projekt wysokowydajnej energetycznie mieszanki pelletu drzewnego do kotłów małej mocy charakteryzującej się niską emisją zanieczyszczeń

 

Link do transmisji: https://youtu.be/3XVtFP31Lsk

Promotor:
dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ

Promotor pomocniczy:

 

Recenzenci:

dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. UR
Recenzja: RECENZJA I

dr hab. inż. Wojciech J. Cichy
Recenzja: RECENZJA II

Streszczenie rozprawy:
STRESZCZENIE

Praca do wglądu w Oddziale Specjalistycznym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego,  Bibliotece Nauk o Ziemi w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

return to top