Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zbiorniki wodne na Wyżynie Śląskiej mają quasinaturalny reżim lodowy

20.12.2021 - 10:37 aktualizacja 20.12.2021 - 10:40
Redakcja: lukaszmalarzewski

W czasopiśmie “Frontiers in Earth Science” ukazał się artykuł autorstwa dr M. Solarskiego i prof. dr hab. M. Rzętały, zatytułowany „Changes in the Thickness of Ice Cover on Water Bodies Subject to Human Pressure (Silesian Upland, Southern Poland)”.

Przedstawia on wyniki badań, którymi objęto 39 zbiorników wodnych położonych na Wyżynie Śląskiej, podlegających zróżnicowanym wpływom antropopresji. Celem badań było ustalenie w jakim stopniu temperatura powietrza i miąższość pokrywy śnieżnej  wpływały na grubość pokrywy lodowej w czasie trzech sezonów zimowych.  Dodatkowo określono w jakim stopniu cechy morfometryczne zbiorników (powierzchnia, pojemność, średnia głębokość) oraz  średnia temperatura wody i grubość śniegu gromadzącego się na lodzie wpływają na  średnie i maksymalne grubości lodu. Z badań wynika, że zdecydowana większość analizowanych akwenów (35) cechuje się quasi-naturalnym reżimem lodowym, w którym zróżnicowanie grubości lodu zależy przede wszystkim od przebiegu temperatury powietrza oraz zróżnicowania grubości śniegu gromadzącego się na lodzie w trakcie zimy. W pozostałych 4 przypadkach elementem, który miał decydujące znaczenie dla grubości lodu był dopływ cieplejszych  wód dołowych z kopalń.

Artykuł do pobrania na stronie: https://doi.org/10.3389/feart.2021.675216

Biploty RDA ilusturujące relacje pomiędzy zmiennymi środowiskowymi i wybranymi parametrami zjawisko ldowych zbiorników wodnych Wyżyny Śląskiej: I – sezony zimowe (1 – sezon zimowy 2009/2010, 2 – sezon zimowy 2010/2011, 3- sezon zimowy 2011/2012); II–badane zbiorniki; III–korelowane zmienne (AWT, średnia temperatura wody; AIT, średnia grubość lodu; AST, średnia grubość śniegu; MIT, maksymalna grubość lodu; LA, powierzchnia zbiornika; H, średnia głębokość zbiornika; V, pojemność zbiornika wodnego).
Biploty RDA ilusturujące relacje pomiędzy zmiennymi środowiskowymi i wybranymi parametrami zjawisko ldowych zbiorników wodnych Wyżyny Śląskiej: I – sezony zimowe (1 – sezon zimowy 2009/2010, 2 – sezon zimowy 2010/2011, 3- sezon zimowy 2011/2012); II–badane zbiorniki; III–korelowane zmienne (AWT, średnia temperatura wody; AIT, średnia grubość lodu; AST, średnia grubość śniegu; MIT, maksymalna grubość lodu; LA, powierzchnia zbiornika; H, średnia głębokość zbiornika; V, pojemność zbiornika wodnego).
1. Położenie badanych zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej: 1 – granice prowincji, 2 – granice makroregionów, 3 granice mezoregionów, 4 – rzeki, 5 badane zbiorniki wodne, 6 – stacje meteorologiczne, 7 – główne miasta.
1. Położenie badanych zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej: 1 – granice prowincji, 2 – granice makroregionów, 3 granice mezoregionów, 4 – rzeki, 5 badane zbiorniki wodne, 6 – stacje meteorologiczne, 7 – główne miasta.
Grubość lodu w zbiornikach wodnych Wyżyny Śląskiej w (A) pierwszym, (B) drugim, (C) trzecim sezonie zimowym: I – grubość lodu, Lp – liczba porządkowa. 1 – maksymalna grubość lodu uzyskana za pomocą modelowania z wykorzystaniem formuły Stefana (1891), 2- parametry statystyczne.
Grubość lodu w zbiornikach wodnych Wyżyny Śląskiej w (A) pierwszym, (B) drugim, (C) trzecim sezonie zimowym: I – grubość lodu, Lp – liczba porządkowa. 1 – maksymalna grubość lodu uzyskana za pomocą modelowania z wykorzystaniem formuły Stefana (1891), 2- parametry statystyczne.
return to top